Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 17/2015 vp

Viimeksi julkaistu 19.10.2015 15.38

Lakialoite LA 17/2015 vp Lakialoite laiksi tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

ToukoAaltovihrym.

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Kunnallisveron perusvähennyksen enimmäismäärä on tällä hetkellä 2 970 euroa. Vähennys tehdään muiden vähennysten jälkeen, ja se kohdistuu palkkatulojen lisäksi etuuksiin ja eläkkeisiin. 

Perusvähennyksen korottaminen lisäisi käteen jääviä tuloja muillakin kuin palkansaajilla eli myös eläkeläisillä ja etuuksien saajilla. 

Ehdotamme, että vähennys korotetaan tuhannella eurolla 4 050 euroon ja vähenemisastetta kasvatetaan 23 prosenttiin. Muutokset auttaisivat vähentämään köyhyyttä ja vaikuttaisivat osaltaan myös tuloeroihin.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tuloverolain 106 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 106 §, sellaisena kuin se on laissa 1086/2014, seuraavasti: 
106 § 
Kunnallisverotuksen perusvähennys 
Jos verovelvollisen luonnollisen henkilön puhdas ansiotulo edellä mainittujen vähennysten jälkeen ei ole 4 050 euron määrää suurempi, on siitä vähennettävä tämän tulon määrä. Jos puhtaan ansiotulon määrä mainittujen vähennysten jälkeen ylittää täyden perusvähennyksen määrän, vähennystä pienennetään 23 prosentilla yli menevän tulon määrästä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 13.10.2015 
ToukoAaltovihr
HeliJärvinenvihr
SatuHassivihr
HannaHalmeenpäävihr
Olli-PoikaParviainenvihr
JohannaKarimäkivihr
JaniToivolavihr
JyrkiKasvivihr
VilleNiinistövihr