Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 24/2018 vp

Viimeksi julkaistu 4.6.2018 12.21

Lakialoite LA 24/2018 vp Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta

ArtoSatonenkokym.

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Kuluttajansuojalain 7 lukuun esitetään lisättäväksi korkeariskisten vakuudettomien kulutusluottojen, ts. pikavippien, markkinointikieltoa koskeva uusi 8 a §. Säännöksellä kielletään markkinoimasta sellaisia vakuudettomia kulutusluottoja, joiden todellinen vuosikorko ylittää kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n mukaisen viitekoron lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Markkinointikielto ei koskisi luottokorttien tai muiden vakiintuneiden ja kohtuullisen koron sisältävien rahoi-tusinstrumenttien mainontaa. 

PERUSTELUT

Ylivelkaantuminen on kasvava yhteiskunnallinen ongelma. Maksuhäiriömerkintöjen ja ulosotossa olevien henkilöiden määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Yksi syy ylivelkaantumiseen on korkeariskisten kulutusluottojen yleistyminen. Korkeat vuosikorot yhdistettynä järjestelypalkkioihin nostavat pikavippien kustannukset korkeiksi. Viime vuosina tehdyillä muutoksilla on pystytty jossain määrin hillitsemään ylisuurien korkojen ja muiden kustannusten perimistä, mutta tehokasta ratkaisua ylivelkaantumisen hillitsemiseen ei ole löytynyt. 

Maksuhäiriömerkintöjen määrä on ollut pitkään kasvussa. Viime aikoina on ollut havaittavissa, että merkinnät kasaantuvat entistä enemmän samoille henkilöille. Vuoden 2017 lopulla maksuhäiriömerkinnän saaneita henkilöitä oli lähes 400 000. Pikavipit ja niiden takaisinmaksun laiminlyönti aiheuttavat merkittävän osan uusista maksuhäiriömerkinnöistä. Pikavipit soveltuvat harvinaisen huonosti velkojen uudelleenjärjestelyyn, minkä vuoksi sosiaalisen luototuksen menetelmiä ja käyttöä tulisi nykyisestä lisätä. 

Ylivelkaantumiseen on pyritty puuttumaan pikavippien tarjontaa ja niiden korkoja sääntelemällä. Suomessa alle 2 000 euron pikavippejä koskee kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n korkokattosääntely. Lisäksi luotonantajalla on velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus luoton myöntämistä harkitessaan. Monista muista Euroopan maista poiketen Suomessa ei ole otettu käyttöön positiivista luottorekisteriä. 

Aluehallintoviraston tehtävänä on yhdessä kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa valvoa pikavippiyhtiöiden toimintaa. Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä velvoittaa pikavippiyhtiöitä rekisteröitymään Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään luotonantajarekisteriin. Rekisteristä käyvät ilmi kaikki ne toimijat, joilla on oikeus harjoittaa pikavippien myöntämistä Suomessa. Rekisteriä olisi mahdollista käyttää hyväksi markkinointikiellon valvomisessa. 

Markkinoinnilla on keskeinen vaikutus pikavippien kysyntään. Pikavippejä markkinoidaan eri medioissa hyvin voimakkaasti. Pikavippilainoja otetaan myös usein ns. heräteostoksina, minkä vuoksi markkinoinnilla on erityisen korostunut merkitys. Tämän vuoksi useissa Euroopan maissa on lainsäädännön keinoin vaikutettu pikavippien markkinointiin. Hollannissa sääntelyssä on menty pisimmälle kieltämällä pikavippien markkinointi kokonaan. 

Kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luku koskee kuluttajahyödykkeiden markkinointia. Lain 7 luvussa säädetään kuluttajaluotoista. Lakiteknisesti pikavippien markkinointikiellosta olisi perustelluinta säännellä kuluttajaluottoja koskevassa 7 luvussa. Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 pykälässä säännellään kuluttajaluoton mainonnassa annettavista tiedoista.  

Kuluttajansuojalain uusi 7 luvun 8 a § koskisi eräiden korkeariskisten kuluttajaluottojen markkinointikieltoa. Säännöksen tarkoituksena on kieltää korkeariskisten vakuudettomien kulutusluottojen markkinointi. Sen sijaan tavanomaisten vakuudettomien kulutusluottojen, kuten luottokorttien, markkinointia säännöksellä ei kielletä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kuluttajansuojalain (38/1978) 7 lukuun uusi 8 a § seuraavasti: 
7 luku 
Kuluttajaluotot 
8 a § 
Eräiden korkeariskisten kulutusluottojen markkinointikielto 
Sellaisia vakuudettomia kulutusluottoja, joiden todellinen vuosikorko ylittää tämän luvun 17 a §:n mukaisesti viitekoron lisättynä 50 prosenttiyksilöllä, ei saa markkinoida. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 1.6.2018 
ArtoSatonenkok
Mari-LeenaTalvitiekok
JuhanaVartiainenkok
SariSarkomaakok
RaijaVahasalokok
HarriJaskarikok
PauliKiurukok
TimoHeinonenkok
IlkkaKanervakok
SariRaassinakok
SofiaVikmankok
MiaLaihokok
KajTurunenkok
VeeraRuohokok
EeroLehtikok
JaanaPelkonenkok
JaanaLaitinen-Pesolakok
WilleRydmankok
LenitaToivakkakok
OlaviAla-Nissiläkesk
NiiloKeränenkesk
PerttiHakanenkesk
VilleVähämäkips
MarttiMölsäsin
JariMyllykoskivas
LasseHautalakesk
SeppoKääriäinenkesk
TimoKallikesk
KariUotilavas
AnneKalmarikesk
JuhoEerolaps
MarkusMustajärvivas
StefanWallinr
AndersAdlercreutzr
PiaKaumakok
MarkkuEestiläkok
AnteroLaukkanenkd
SariTanuskd
ArtoPirttilahtikesk
Timo V.Korhonenkesk
EskoKivirantakesk
KimmoKiveläsin
AriJalonensin
PekkaPuskakesk
UllaParviainenkesk
HannakaisaHeikkinenkesk
HannaHalmeenpäävihr
LauraHuhtasaarips
JaniMäkeläps
AilaPaloniemikesk
ReijoHongistosin
OzanYanarvihr
HannaKosonenkesk
TuomoPuumalakesk
MarisannaJarvakesk
RitvaElomaaps
RiittaMyllersd
LauriIhalainensd
MarkkuPakkanenkesk
SusannaHuovinensd
TyttiTuppurainensd
ToimiKankaanniemips
IlmariNurminensd
EvaBiaudetr
HannaSarkkinenvas
KatjaHänninenvas
MikaKarisd
MirjaVehkaperäkesk
HannuHoskonenkesk
JukkaKoprakok
SariEssayahkd
AnttiRantakangaskesk
MarkkuRossikesk
JuhaPylväskesk
Vesa-MattiSaarakkalasin
Sirkka-LiisaAnttilakesk
MikkoAlatalokesk
MariaTolppanensd
KatjaTaimelasd
JohannaKarimäkivihr
Olli-PoikaParviainenvihr
PiaViitanensd
Aino-KaisaPekonenvas
PaavoArhinmäkivas
KatriKulmunikesk
MikkoSavolakesk
JukkaGustafssonsd
MaaritFeldt-Rantasd
MikaRaatikainenps
EeroReijonenkesk
KristaKiurusd
MattiTorvinensin
PilviTorstisd
RamiLehtops
SirpaPaaterosd
MerjaMäkisalo-Ropponensd
AnneliKiljunensd
TarjaFilatovsd
SilviaModigvas
PäiviRäsänenkd
PeterÖstmankd
EerikkiViljanenkesk
AnttiKurvinenkesk
PenttiOinonensin
SatuTaavitsainensd
KristaMikkonenvihr
ArjaJuvonenps
PerttiSalolainenkok
Anna-MajaHenrikssonr
ThomasBlomqvistr
PetriHonkonenkesk
MikaNiikkops
LeenaMerips
AriTorniainenkesk
MattiSemivas
HarryWallinsd
EeroSuutarikok
SatuHassivihr
SinuheWallinheimokok