Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.14

Lakialoite LA 24/2018 vp 
Arto Satonen kok ym. 
 
Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Kuluttajansuojalain 7 lukuun esitetään lisättäväksi korkeariskisten vakuudettomien kulutusluottojen, ts. pikavippien, markkinointikieltoa koskeva uusi 8 a §. Säännöksellä kielletään markkinoimasta sellaisia vakuudettomia kulutusluottoja, joiden todellinen vuosikorko ylittää kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n mukaisen viitekoron lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Markkinointikielto ei koskisi luottokorttien tai muiden vakiintuneiden ja kohtuullisen koron sisältävien rahoi-tusinstrumenttien mainontaa. 

PERUSTELUT

Ylivelkaantuminen on kasvava yhteiskunnallinen ongelma. Maksuhäiriömerkintöjen ja ulosotossa olevien henkilöiden määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Yksi syy ylivelkaantumiseen on korkeariskisten kulutusluottojen yleistyminen. Korkeat vuosikorot yhdistettynä järjestelypalkkioihin nostavat pikavippien kustannukset korkeiksi. Viime vuosina tehdyillä muutoksilla on pystytty jossain määrin hillitsemään ylisuurien korkojen ja muiden kustannusten perimistä, mutta tehokasta ratkaisua ylivelkaantumisen hillitsemiseen ei ole löytynyt. 

Maksuhäiriömerkintöjen määrä on ollut pitkään kasvussa. Viime aikoina on ollut havaittavissa, että merkinnät kasaantuvat entistä enemmän samoille henkilöille. Vuoden 2017 lopulla maksuhäiriömerkinnän saaneita henkilöitä oli lähes 400 000. Pikavipit ja niiden takaisinmaksun laiminlyönti aiheuttavat merkittävän osan uusista maksuhäiriömerkinnöistä. Pikavipit soveltuvat harvinaisen huonosti velkojen uudelleenjärjestelyyn, minkä vuoksi sosiaalisen luototuksen menetelmiä ja käyttöä tulisi nykyisestä lisätä. 

Ylivelkaantumiseen on pyritty puuttumaan pikavippien tarjontaa ja niiden korkoja sääntelemällä. Suomessa alle 2 000 euron pikavippejä koskee kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n korkokattosääntely. Lisäksi luotonantajalla on velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus luoton myöntämistä harkitessaan. Monista muista Euroopan maista poiketen Suomessa ei ole otettu käyttöön positiivista luottorekisteriä. 

Aluehallintoviraston tehtävänä on yhdessä kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa valvoa pikavippiyhtiöiden toimintaa. Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä velvoittaa pikavippiyhtiöitä rekisteröitymään Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään luotonantajarekisteriin. Rekisteristä käyvät ilmi kaikki ne toimijat, joilla on oikeus harjoittaa pikavippien myöntämistä Suomessa. Rekisteriä olisi mahdollista käyttää hyväksi markkinointikiellon valvomisessa. 

Markkinoinnilla on keskeinen vaikutus pikavippien kysyntään. Pikavippejä markkinoidaan eri medioissa hyvin voimakkaasti. Pikavippilainoja otetaan myös usein ns. heräteostoksina, minkä vuoksi markkinoinnilla on erityisen korostunut merkitys. Tämän vuoksi useissa Euroopan maissa on lainsäädännön keinoin vaikutettu pikavippien markkinointiin. Hollannissa sääntelyssä on menty pisimmälle kieltämällä pikavippien markkinointi kokonaan. 

Kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luku koskee kuluttajahyödykkeiden markkinointia. Lain 7 luvussa säädetään kuluttajaluotoista. Lakiteknisesti pikavippien markkinointikiellosta olisi perustelluinta säännellä kuluttajaluottoja koskevassa 7 luvussa. Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 pykälässä säännellään kuluttajaluoton mainonnassa annettavista tiedoista.  

Kuluttajansuojalain uusi 7 luvun 8 a § koskisi eräiden korkeariskisten kuluttajaluottojen markkinointikieltoa. Säännöksen tarkoituksena on kieltää korkeariskisten vakuudettomien kulutusluottojen markkinointi. Sen sijaan tavanomaisten vakuudettomien kulutusluottojen, kuten luottokorttien, markkinointia säännöksellä ei kielletä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kuluttajansuojalain (38/1978) 7 lukuun uusi 8 a § seuraavasti: 
7 luku 
Kuluttajaluotot 
8 a § 
Eräiden korkeariskisten kulutusluottojen markkinointikielto 
Sellaisia vakuudettomia kulutusluottoja, joiden todellinen vuosikorko ylittää tämän luvun 17 a §:n mukaisesti viitekoron lisättynä 50 prosenttiyksilöllä, ei saa markkinoida. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 1.6.2018 
Arto Satonen kok 
Mari-Leena Talvitie kok 
Juhana Vartiainen kok 
Sari Sarkomaa kok 
Raija Vahasalo kok 
Harri Jaskari kok 
Pauli Kiuru kok 
Timo Heinonen kok 
Ilkka Kanerva kok 
Sari Raassina kok 
Sofia Vikman kok 
Mia Laiho kok 
Kaj Turunen kok 
Veera Ruoho kok 
Eero Lehti kok 
Jaana Pelkonen kok 
Jaana Laitinen-Pesola kok 
Wille Rydman kok 
Lenita Toivakka kok 
Olavi Ala-Nissilä kesk 
Niilo Keränen kesk 
Pertti Hakanen kesk 
Ville Vähämäki ps 
Martti Mölsä sin 
Jari Myllykoski vas 
Lasse Hautala kesk 
Seppo Kääriäinen kesk 
Timo Kalli kesk 
Kari Uotila vas 
Anne Kalmari kesk 
Juho Eerola ps 
Markus Mustajärvi vas 
Stefan Wallin 
Anders Adlercreutz 
Pia Kauma kok 
Markku Eestilä kok 
Antero Laukkanen kd 
Sari Tanus kd 
Arto Pirttilahti kesk 
Timo V. Korhonen kesk 
Esko Kiviranta kesk 
Kimmo Kivelä sin 
Ari Jalonen sin 
Pekka Puska kesk 
Ulla Parviainen kesk 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
Hanna Halmeenpää vihr 
Laura Huhtasaari ps 
Jani Mäkelä ps 
Aila Paloniemi kesk 
Reijo Hongisto sin 
Ozan Yanar vihr 
Hanna Kosonen kesk 
Tuomo Puumala kesk 
Marisanna Jarva kesk 
Ritva Elomaa ps 
Riitta Myller sd 
Lauri Ihalainen sd 
Markku Pakkanen kesk 
Susanna Huovinen sd 
Tytti Tuppurainen sd 
Toimi Kankaanniemi ps 
Ilmari Nurminen sd 
Eva Biaudet 
Hanna Sarkkinen vas 
Katja Hänninen vas 
Mika Kari sd 
Mirja Vehkaperä kesk 
Hannu Hoskonen kesk 
Jukka Kopra kok 
Sari Essayah kd 
Antti Rantakangas kesk 
Markku Rossi kesk 
Juha Pylväs kesk 
Vesa-Matti Saarakkala sin 
Sirkka-Liisa Anttila kesk 
Mikko Alatalo kesk 
Maria Tolppanen sd 
Katja Taimela sd 
Johanna Karimäki vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Pia Viitanen sd 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
Paavo Arhinmäki vas 
Katri Kulmuni kesk 
Mikko Savola kesk 
Jukka Gustafsson sd 
Maarit Feldt-Ranta sd 
Mika Raatikainen ps 
Eero Reijonen kesk 
Krista Kiuru sd 
Matti Torvinen sin 
Pilvi Torsti sd 
Rami Lehto ps 
Sirpa Paatero sd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Anneli Kiljunen sd 
Tarja Filatov sd 
Silvia Modig vas 
Päivi Räsänen kd 
Peter Östman kd 
Eerikki Viljanen kesk 
Antti Kurvinen kesk 
Pentti Oinonen sin 
Satu Taavitsainen sd 
Krista Mikkonen vihr 
Arja Juvonen ps 
Pertti Salolainen kok 
Anna-Maja Henriksson 
Thomas Blomqvist 
Petri Honkonen kesk 
Mika Niikko ps 
Leena Meri ps 
Ari Torniainen kesk 
Matti Semi vas 
Harry Wallin sd 
Eero Suutari kok 
Satu Hassi vihr 
Sinuhe Wallinheimo kok