Viimeksi julkaistu 20.6.2022 13.03

Lakialoite LA 24/2022 vp 
Johanna Ojala-Niemelä sd ym. 
 
Lakialoite laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätään tieliikennelakiin (729/2018) uusi 10 a §. 

Lakialoitteessa esitetään lisättäväksi tieliikennelakiin uusi 10 a §, joka koskee pysähdyksissä olevan hälytysajoneuvon ohittamista. 

Jos hälytysajoneuvo on pysähtyneenä tiellä siten, että hälytysvalomerkit ovat käytössä, ohittavan ajoneuvon on noudatettava erityistä varovaisuutta sekä nopeusrajoitusta 40 km/h hälytysajoneuvon kohdalla. 

PERUSTELUT

Nykyisessä tieliikennelaissa ei ole määritelty nopeusrajoitusta pysähtyneenä, hälytysvalot päällä olevan hälytysajoneuvon ohittamiseen. Hälytystehtävissä olevien pelastustyöntekijöiden turvallisuus on vaarassa, kun onnettomuuspaikan ohittavat ajoneuvot ajavat ohi jopa 80—100 km:n tuntinopeudella. Pysähtyneen, hälytysvalot päällä olevan hälytysajoneuvon ohittamiseen säädetty nopeusrajoitus laissa turvaisi pelastustyöntekijöiden turvallisuuden pelastustehtävien ajaksi. Hälytysvalot päällä tien reunassa oleva hälytysajoneuvo tulisi saada ohittaa korkeintaan nopeudella 40 km/h. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tieliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään tieliikennelakiin (729/2018) uusi 10 a § seuraavasti: 
10 a § 
Hälytysajoneuvon ohittaminen 
Jos hälytysajoneuvo on pysähtyneenä tiellä siten, että hälytysvalomerkit ovat käytössä, ohittavan ajoneuvon on noudatettava erityistä varovaisuutta sekä nopeusrajoitusta 40 km/h hälytysajoneuvon kohdalla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 16.6.2022 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Ritva Elomaa ps 
Jukka Mäkynen ps 
Veijo Niemi ps 
Kaisa Juuso ps 
Tuula Väätäinen sd 
Raimo Piirainen sd 
Antero Laukkanen kd 
Matti Semi vas 
Merja Kyllönen vas 
Satu Hassi vihr 
Niina Malm sd 
Kimmo Kiljunen sd 
Maria Guzenina sd 
Kristiina Salonen sd 
Piritta Rantanen sd 
Johannes Koskinen sd 
Pia Viitanen sd 
Erkki Tuomioja sd 
Hussein al-Taee sd 
Markus Mustajärvi vas 
Mikko Kärnä kesk 
Sari Sarkomaa kok 
Tarja Filatov sd 
Jukka Gustafsson sd 
Seppo Eskelinen sd 
Marko Asell sd 
Katja Hänninen vas 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Katja Taimela sd 
Jari Myllykoski vas 
Mika Kari sd 
Heidi Viljanen sd 
Pirkka-Pekka Petelius vihr 
Mikko Ollikainen 
Mari-Leena Talvitie kok 
Heikki Autto kok 
Markus Lohi kesk 
Wille Rydman kok 
Paula Werning sd 
Anna Kontula vas 
Olli Immonen ps 
Hilkka Kemppi kesk 
Hannu Hoskonen kesk 
Bella Forsgrén vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Jouni Ovaska kesk 
Pia Lohikoski vas 
Hanna Huttunen kesk 
Saara Hyrkkö vihr 
Mirka Soinikoski vihr 
Sandra Bergqvist 
Suldaan Said Ahmed vas 
Leena Meri ps 
Pauli Kiuru kok 
Marko Kilpi kok 
Esko Kiviranta kesk 
Sebastian Tynkkynen ps 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
Arto Satonen kok 
Matias Mäkynen sd 
Riitta Mäkinen sd 
Anne Kalmari kesk 
Joonas Könttä kesk 
Mai Kivelä vas 
Timo Heinonen kok 
Harry Harkimo liik 
Toimi Kankaanniemi ps 
Rami Lehto ps 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
Mari Rantanen ps 
Ari Koponen ps 
Mikko Lundén ps 
Veikko Vallin ps 
Mikko Savola kesk 
Jukka Kopra kok 
Lulu Ranne ps 
Vilhelm Junnila ps 
Sanna Antikainen ps 
Jari Ronkainen ps 
Hanna-Leena Mattila kesk 
Minna Reijonen ps 
Eva Biaudet 
Anders Norrback 
Sari Essayah kd 
Peter Östman kd 
Mauri Peltokangas ps 
Hanna Kosonen kesk 
Mia Laiho kok 
Pekka Aittakumpu kesk 
Päivi Räsänen kd 
Johannes Yrttiaho vas 
Kalle Jokinen kok 
Inka Hopsu vihr 
Matias Marttinen kok 
Veronika Honkasalo vas 
Sari Tanus kd 
Jaana Pelkonen kok 
Mats Löfström 
Johan Kvarnström sd 
Eveliina Heinäluoma sd 
Ilmari Nurminen sd 
Markku Eestilä kok 
Sakari Puisto ps 
Mikko Kinnunen kesk 
Sheikki Laakso ps 
Heikki Vestman kok 
Ari Torniainen kesk 
Eeva-Johanna Eloranta sd