Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.17

Lakialoite LA 25/2016 vp 
Pauli Kiuru kok ym. 
 
Lakialoite laiksi rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Rikoslain (39/1889) mukaan syyteoikeus murhasta ei vanhene. Rikoslain 8 luvun 1 §:n mukaisesti syyteoikeus sellaisista teoista, joista maksimirangaistus on elinkautinen vankeusrangaistus, ei vanhene. Koska murhasta säädetty maksimirangaistus on elinkautinen vankeusrangaistus, näin ollen murhan syyteoikeus ei vanhene. 

Rikoslaissa syyteoikeuden vanhentuminen on pääsääntöisesti sidottu siihen, mikä on rikoksesta säädetyn maksimirangaistuksen kesto. Tähän on kuitenkin säädetty eräitä poikkeuksia.  

Tapon syyteoikeus vanhentuu 20 vuodessa. Vaikka teko selviäisi tekohetkestä 20 vuoden jälkeen, ei tekijää voida tuomita rangaistukseen siitä. Syyteoikeuden vanhentumisaikaa voidaan rikoslain mukaan jatkaa vuodella tietyin tiukoin laissa säädetyin edellytyksin. 

Tappo on vakava henkirikos. Tekniikan kehittymisen myötä moni aiemmin selvittämättä jäänyt teko voi olla nykytekniikalla selvitettävissä. Tämän vuoksi tapon syyteoikeuden ei tulisi vanhentua, vaan syyteoikeus tulisi säätää murhaa vastaavasti teoksi, jonka syyteoikeus ei vanhene.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään rikoslain (39/1889) 8 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 297/2003, 212/2008, 1680/2009, 755/2010 ja 540/2011 uusi 6 momentti seuraavasti: 
8 luku 
Vanhentumisesta 
1 § 
Syyteoikeuden vanhentuminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kuitenkaan oikeus syyttää taposta ei vanhennu. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 3.5.2016 
Pauli Kiuru kok 
Arto Satonen kok 
Arto Pirttilahti kesk 
Sari Tanus kd 
Markku Pakkanen kesk 
Jaana Pelkonen kok 
Pertti Salolainen kok 
Timo Heinonen kok 
Ulla Parviainen kesk 
Satu Hassi vihr 
Mikko Alatalo kesk 
Ilmari Nurminen sd 
Anne Kalmari kesk 
Kalle Jokinen kok 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Jukka Kopra kok 
Sofia Vikman kok 
Martti Mölsä ps 
Sami Savio ps 
Jukka Gustafsson sd 
Tiina Elovaara ps 
Harri Jaskari kok 
Kai Mykkänen kok 
Eeva-Maria Maijala kesk 
Eero Suutari kok 
Joakim Strand 
Peter Östman kd 
Jari Ronkainen ps 
Vesa-Matti Saarakkala ps 
Stefan Wallin 
Leena Meri ps 
Pentti Oinonen ps 
Mika Raatikainen ps 
Niilo Keränen kesk 
Reijo Hongisto ps 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
Anders Adlercreutz 
Jaana Laitinen-Pesola kok 
Susanna Koski kok 
Harry Harkimo kok 
Saara-Sofia Sirén kok 
Mats Löfström 
Antero Laukkanen kd 
Juha Pylväs kesk 
Eerikki Viljanen kesk 
Tuomo Puumala kesk 
Annika Saarikko kesk 
Antti Rantakangas kesk 
Ari Jalonen ps 
Tapani Tölli kesk 
Mika Lintilä kesk 
Sanna Lauslahti kok 
Harry Wallin sd 
Kari Uotila vas 
Timo V. Korhonen kesk 
Arja Juvonen ps 
Mika Kari sd 
Hannu Hoskonen kesk 
Pirkko Mattila ps 
Jyrki Kasvi vihr 
Laura Huhtasaari ps 
Mari-Leena Talvitie kok 
Antti Rinne sd 
Timo Harakka sd 
Toimi Kankaanniemi ps 
Johanna Karimäki vihr 
Thomas Blomqvist 
Juhana Vartiainen kok 
Katri Kulmuni kesk 
Pertti Hakanen kesk 
Ville Vähämäki ps 
Pia Viitanen sd 
Kimmo Kivelä ps 
Maria Tolppanen ps 
Hanna Halmeenpää vihr 
Aila Paloniemi kesk 
Sari Essayah kd 
Matti Semi vas 
Mikko Kärnä kesk 
Ilkka Kanerva kok 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Lauri Ihalainen sd 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Hanna Sarkkinen vas 
Anne-Mari Virolainen kok 
Ritva Elomaa ps 
Krista Mikkonen vihr 
Markus Mustajärvi vas 
Mikko Savola kesk 
Satu Taavitsainen sd 
Emma Kari vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Esko Kiviranta kesk 
Mika Niikko ps 
Eero Lehti kok 
Wille Rydman kok 
Kaj Turunen ps 
Hanna Kosonen kesk 
Silvia Modig vas 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
Antti Kaikkonen kesk 
Simon Elo ps 
Riitta Myller sd 
Markus Lohi kesk 
Rami Lehto ps 
Juho Eerola ps 
Ari Torniainen kesk 
Nasima Razmyar sd 
Markku Rossi kesk 
Lea Mäkipää ps 
Outi Mäkelä kok 
Antti Kurvinen kesk 
Katja Taimela sd 
Timo Kalli kesk 
Jani Mäkelä ps 
Olavi Ala-Nissilä kesk 
Sanna Marin sd 
Katja Hänninen vas 
Sampo Terho ps 
Tom Packalén ps 
Antti Häkkänen kok 
Ben Zyskowicz kok 
Sari Raassina kok 
Marisanna Jarva kesk 
Sirkka-Liisa Anttila kesk 
Jari Leppä kesk 
Petri Honkonen kesk 
Anneli Kiljunen sd 
Markku Eestilä kok 
Mikaela Nylander 
Pekka Haavisto vihr 
Lasse Hautala kesk 
Touko Aalto vihr 
Joona Räsänen sd 
Anne Louhelainen ps 
Kari Kulmala ps 
Anna Kontula vas 
Jari Myllykoski vas 
Elsi Katainen kesk 
Olli Immonen ps 
Krista Kiuru sd 
Maria Guzenina sd 
Teuvo Hakkarainen ps 
Ville Tavio ps 
Li Andersson vas 
Seppo Kääriäinen kesk 
Veera Ruoho ps 
Tytti Tuppurainen sd 
Tarja Filatov sd 
Antero Vartia vihr 
Suna Kymäläinen sd 
Tuula Haatainen sd 
Elina Lepomäki kok 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Sari Sarkomaa kok 
Susanna Huovinen sd 
Ilkka Kantola sd 
Eva Biaudet 
Päivi Räsänen kd 
Annika Lapintie vas 
Heli Järvinen vihr