Lakialoite
LA
25
2019 vp
Sari
Essayah
kd
ym.
Lakialoite laiksi opintotukilain 11 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Tällä lakialoitteella opintorahaan esitetään 25 euron tasokorotusta. 
PERUSTELUT
Edellisen hallituksen toteuttaman säästöpäätöksen mukaisesti opiskelijoiden opintorahaa leikattiin rajusti. Vaikka opintotukijärjestelmää uudistettiin ja lisättiin opintolainan valtiontakauksen enimmäismäärää, oli opintorahaleikkaus kohtuuton. Opintorahan pienuus pakottaa opiskelijat tekemään opintojen ohella enemmän töitä, mikä pidentää opintoaikoja.  
Nykyiset hallituspuolueet esittivät ennen kevään 2019 eduskuntavaaleja merkittävää korotusta opintorahaan. Vaalien jälkeen puheet peruttiin, ja opintorahaan on tulossa vain 1,5 euron indeksikorotus. Opintorahaan tarvitaan pienen indeksitarkistuksen sijaan tasokorotus. Esitämme opintorahaan 25 euron tasokorotusta. Uudistuksen kustannukset olisivat noin 40 miljoonaa euroa.  
Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2020. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
opintotukilain 11 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan opintotukilain (65/1994) 11 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1169/2018, seuraavasti: 
11 § 
Opintorahan määrä 
Opintorahan määrä kuukaudessa on: 
1) vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle 63,66 euroa, kun opiskelija on alle 20-vuotias, sekä 106,39 euroa, kun opiskelija on täyttänyt 20 vuotta; 
2) muualla kuin vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle 126,74 euroa, kun opiskelija on alle 18-vuotias, sekä 275,28 euroa, kun opiskelija on avioliitossa tai täyttänyt 18 vuotta;  
3) 12 §:n mukaisesti opintorahan huoltajakorotukseen oikeutetulle opiskelijalle 350,28 euroa. 
Jos opiskelijan vanhempien veronalaisten ansio- ja pääomatulojen yhteismäärä on enintään 21 800 euroa vuodessa, korotetaan 1 momentissa säädettyä opintorahan määrää seuraavasti: 
1) 63,66 euron opintorahaa enintään 84,01 eurolla; 
2) 106,39 euron opintorahaa enintään 126,74 eurolla; 
3) 126,74 euron opintorahaa enintään 126,74 eurolla. 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
Helsingissä 25.10.2019 
Sari
Essayah
kd
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Tanus
kd
Peter
Östman
kd
Antero
Laukkanen
kd
Viimeksi julkaistu 28.10.2019 10.48