Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.54

Lakialoite LA 27/2020 vp 
Ari Koponen ps ym. 
 
Lakialoite laiksi lukiolain 40 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 80 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa esitetään, että lukiolain (714/2018) 40 §:ään ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 80 §:ään lisätään kumpaankin perusopetuslain (628/1998) 29 §:n (1267/2013) 7 momentin mukaiset uudet momentit, joiden mukaan koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. 

Aloitteen tarkoituksena on säätää opettajalle tai rehtorille velvoite puuttua tiedossa olevaan lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa esiintyvään kiusaamiseen, väkivaltaan ja häirintään koulutuksen järjestäjän ohjeistuksen mukaisesti. 

Tavoitteena on varmistaa lukiolain 40 §:ssä ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 80 §:ssä tarkoitetun oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön paras mahdollinen toteutuminen. 

PERUSTELUT

Opetukseen osallistuvalla on perustusopetuslain 29 §:n, lukiolain 40 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 80 §:n mukaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Lainsäädännön osalta julkisen vallan tulisi tehdä kaikki mahdolliset toimet, joilla nuorten syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä. Turvallisen oppimisympäristön vahvistaminen on yksi näistä keinoista. 

Puuttuminen kiusaamistilanteisiin on erittäin tärkeää. Perusopetuslain 29 §:n 7 momentin mukaan opettajat ja rehtorit ovat ilmoitusvelvollisia tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta. On kuitenkin hyvin erikoista, ettei tätä pykälää löydy toisen asteen koulutuksen laeista, sillä kiusaaminen on vähintään yhtä vakava uhka myös lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen oppilaille. Jos kaikille ei pystytä takaamaan turvallista oppimisympäristöä, seuraukset ovat nuoren kohdalla vakavat ja saattavat aiheuttaa jatko-opiskelupaikkojen ja työelämän ulkopuolelle jäämistä.  

Hallituksen jatkaessa oppivelvollisuutta kattamaan toisen asteen koulutuksen, olisi myös ensisijaisen tärkeää, että kiusaamistapauksiin puuttumisen käytäntöjä yhtenäistetään perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välillä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset: 

1. Laki lukiolain 40 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään lukiolain (714/2018) 40 §:ään uusi 7 momentti seuraavasti: 
40 § 
Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20

2. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 80 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 80 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti: 
80 § 
Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 12.6.2020 
Ari Koponen ps 
Jenna Simula ps 
Hilkka Kemppi kesk 
Mikko Lundén ps 
Mauri Peltokangas ps 
Veikko Vallin ps 
Ano Turtiainen at 
Tom Packalén ps 
Jukka Mäkynen ps 
Sanna Antikainen ps 
Vilhelm Junnila ps 
Sebastian Tynkkynen ps 
Lulu Ranne ps 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
Sheikki Laakso ps 
Riikka Purra ps 
Leena Meri ps 
Kaisa Juuso ps 
Juha Mäenpää ps 
Jouni Kotiaho ps 
Rami Lehto ps 
Ville Tavio ps 
Jussi Halla-aho ps 
Arja Juvonen ps 
Olli Immonen ps 
Päivi Räsänen kd 
Toimi Kankaanniemi ps 
Jouni Ovaska kesk 
Ben Zyskowicz kok 
Timo Heinonen kok 
Mikko Savola kesk 
Heikki Autto kok 
Marko Kilpi kok 
Antero Laukkanen kd 
Matias Mäkynen sd 
Paula Werning sd 
Mirka Soinikoski vihr 
Peter Östman kd 
Pasi Kivisaari kesk 
Veijo Niemi ps 
Kimmo Kiljunen sd 
Sofia Virta vihr 
Eveliina Heinäluoma sd 
Kim Berg sd 
Jari Koskela ps 
Pihla Keto-Huovinen kok 
Sari Tanus kd 
Sami Savio ps 
Johannes Yrttiaho vas 
Sari Essayah kd 
Mari Rantanen ps 
Katja Hänninen vas 
Ritva Elomaa ps 
Petri Huru ps 
Jani Mäkelä ps 
Jari Ronkainen ps 
Ville Vähämäki ps 
Jari Myllykoski vas 
Matti Semi vas 
Joakim Strand 
Heidi Viljanen sd 
Harry Harkimo liik 
Inka Hopsu vihr 
Ville Kaunisto kok 
Mika Niikko ps 
Ruut Sjöblom kok 
Atte Harjanne vihr 
Bella Forsgrén vihr 
Mikko Ollikainen 
Matias Marttinen kok 
Pia Lohikoski vas 
Mikko Kinnunen kesk 
Paula Risikko kok 
Janne Heikkinen kok 
Seppo Eskelinen sd 
Marko Asell sd 
Heikki Vestman kok 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
Pekka Aittakumpu kesk 
Piritta Rantanen sd 
Jukka Kopra kok 
Mia Laiho kok 
Suna Kymäläinen sd 
Tuomas Kettunen kesk 
Markku Eestilä kok 
Pia Kauma kok 
Aki Lindén sd 
Sakari Puisto ps 
Mari-Leena Talvitie kok 
Johan Kvarnström sd 
Veronica Rehn-Kivi 
Mats Löfström 
Ilkka Kanerva kok 
Jaana Pelkonen kok 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Iiris Suomela vihr 
Markus Mustajärvi vas 
Hanna Holopainen vihr 
Juho Eerola ps 
Noora Koponen vihr 
Mikko Kärnä kesk 
Sari Multala kok 
Minna Reijonen ps