Lakialoite
LA
3
2015 vp
Outi
Mäkelä
kok
ym.
Lakialoite laiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta
Eduskunnalle
PERUSTELUT
Nykyisen lainsäädännön mukaan vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä saa harjoittaa arkipäivänä kello 7:n ja 21:n välisenä aikana, paitsi lauantaina kello 7:n ja 18:n välisenä aikana ja sunnuntaina kello 12:n ja 18:n välisenä aikana. Lain mukaan vähittäiskauppaa tai parturi- ja kampaamoliikettä ei saa harjoittaa kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä, äitienpäivänä, isänpäivänä eikä itsenäisyyspäivänä eikä kello 18:n jälkeen uudenvuodenaattona ja vapun aattona eikä kello 12:n jälkeen jouluaattona ja juhannusaattona. 
Aluehallintovirasto voi erityisestä syystä sallia ammattimaisen vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen harjoittamisen muinakin kuin säädettyinä aikoina. Poikkeusluvan hakeminen on maksullista, vaikkei lupaa myönnettäisikään. Käytännössä on käynyt ilmi, että lupien myöntämisessä on alueellista epätasa-arvoa ja käytännöstä aiheutuu yrittäjille ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Alueelliset erot aukiolojen suhteen ovat asiakkaallekin hämmentäviä, ja liikeaikalain kiertämiseen on löydetty keinoja, mikä taas vääristää kaupan kilpailua. Nykymuotoinen liikeaikalaki antaa mahdollisuuksia kioskiyrittäjyydelle, mutta rajoittaessaan kampaamotoimintaa laki saattaa jopa kannustaa harmaaseen talouteen ja liikeaikalain rikkomuksiin. 
Vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukiolojen vapauttaminen mahdollistaisi sen, että yrittäjät voisivat itse parhaaksi katsomallaan tavalla pitää liikettä auki silloin, kun tietävät asiakkaita riittävän. Ongelmia aiheutuu esimerkiksi sellaisina aikoina, kun turistisesongit osuvat pyhäpäiviin, jolloin liikeaikalaki pakottaa pitämään liikettä kiinni. 
Kaupan ala ja palvelusektori vastaavat vuosi vuodelta enemmän Suomen työllisyydestä, ja aukioloaikojen vapauttaminen hyödyttäisi myös työllisyyttä. Aukioloaikojen vapauttamisesta olisi siis hyötyä myös yhteiskunnan talouskehitykselle. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annettu laki (945/2009). 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 30.6.2015 
Outi
Mäkelä
kok
Harri
Jaskari
kok
Arto
Satonen
kok
Sari
Sarkomaa
kok
Ben
Zyskowicz
kok
Timo
Heinonen
kok
Carl
Haglund
r
Pertti
Salolainen
kok
Markku
Eestilä
kok
Wille
Rydman
kok
Harry
Harkimo
kok
Jaana
Pelkonen
kok
Saara-Sofia
Sirén
kok
Eero
Suutari
kok
Kalle
Jokinen
kok
Stefan
Wallin
r
Jukka
Kopra
kok
Kari
Tolvanen
kok
Jari
Leppä
kesk
Juhana
Vartiainen
kok
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Sari
Multala
kok
Mari-Leena
Talvitie
kok
Susanna
Koski
kok
Ville
Tavio
ps
Reijo
Hongisto
ps
Ilkka
Kanerva
kok
Simon
Elo
ps
Vesa-Matti
Saarakkala
ps
Anne-Mari
Virolainen
kok
Viimeksi julkaistu 2.7.2015 15:20