Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.59

Lakialoite LA 3/2015 vp 
Outi Mäkelä kok ym. 
 
Lakialoite laiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Nykyisen lainsäädännön mukaan vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä saa harjoittaa arkipäivänä kello 7:n ja 21:n välisenä aikana, paitsi lauantaina kello 7:n ja 18:n välisenä aikana ja sunnuntaina kello 12:n ja 18:n välisenä aikana. Lain mukaan vähittäiskauppaa tai parturi- ja kampaamoliikettä ei saa harjoittaa kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä, äitienpäivänä, isänpäivänä eikä itsenäisyyspäivänä eikä kello 18:n jälkeen uudenvuodenaattona ja vapun aattona eikä kello 12:n jälkeen jouluaattona ja juhannusaattona. 

Aluehallintovirasto voi erityisestä syystä sallia ammattimaisen vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen harjoittamisen muinakin kuin säädettyinä aikoina. Poikkeusluvan hakeminen on maksullista, vaikkei lupaa myönnettäisikään. Käytännössä on käynyt ilmi, että lupien myöntämisessä on alueellista epätasa-arvoa ja käytännöstä aiheutuu yrittäjille ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Alueelliset erot aukiolojen suhteen ovat asiakkaallekin hämmentäviä, ja liikeaikalain kiertämiseen on löydetty keinoja, mikä taas vääristää kaupan kilpailua. Nykymuotoinen liikeaikalaki antaa mahdollisuuksia kioskiyrittäjyydelle, mutta rajoittaessaan kampaamotoimintaa laki saattaa jopa kannustaa harmaaseen talouteen ja liikeaikalain rikkomuksiin. 

Vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukiolojen vapauttaminen mahdollistaisi sen, että yrittäjät voisivat itse parhaaksi katsomallaan tavalla pitää liikettä auki silloin, kun tietävät asiakkaita riittävän. Ongelmia aiheutuu esimerkiksi sellaisina aikoina, kun turistisesongit osuvat pyhäpäiviin, jolloin liikeaikalaki pakottaa pitämään liikettä kiinni. 

Kaupan ala ja palvelusektori vastaavat vuosi vuodelta enemmän Suomen työllisyydestä, ja aukioloaikojen vapauttaminen hyödyttäisi myös työllisyyttä. Aukioloaikojen vapauttamisesta olisi siis hyötyä myös yhteiskunnan talouskehitykselle. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annettu laki (945/2009). 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 30.6.2015 
Outi Mäkelä kok 
Harri Jaskari kok 
Arto Satonen kok 
Sari Sarkomaa kok 
Ben Zyskowicz kok 
Timo Heinonen kok 
Carl Haglund 
Pertti Salolainen kok 
Markku Eestilä kok 
Wille Rydman kok 
Harry Harkimo kok 
Jaana Pelkonen kok 
Saara-Sofia Sirén kok 
Eero Suutari kok 
Kalle Jokinen kok 
Stefan Wallin 
Jukka Kopra kok 
Kari Tolvanen kok 
Jari Leppä kesk 
Juhana Vartiainen kok 
Jaana Laitinen-Pesola kok 
Sari Multala kok 
Mari-Leena Talvitie kok 
Susanna Koski kok 
Ville Tavio ps 
Reijo Hongisto ps 
Ilkka Kanerva kok 
Simon Elo ps 
Vesa-Matti Saarakkala ps 
Anne-Mari Virolainen kok