Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 3/2015 vp

Viimeksi julkaistu 2.7.2015 15.20

Lakialoite LA 3/2015 vp Lakialoite laiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta

OutiMäkeläkokym.

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Nykyisen lainsäädännön mukaan vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä saa harjoittaa arkipäivänä kello 7:n ja 21:n välisenä aikana, paitsi lauantaina kello 7:n ja 18:n välisenä aikana ja sunnuntaina kello 12:n ja 18:n välisenä aikana. Lain mukaan vähittäiskauppaa tai parturi- ja kampaamoliikettä ei saa harjoittaa kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä, äitienpäivänä, isänpäivänä eikä itsenäisyyspäivänä eikä kello 18:n jälkeen uudenvuodenaattona ja vapun aattona eikä kello 12:n jälkeen jouluaattona ja juhannusaattona. 

Aluehallintovirasto voi erityisestä syystä sallia ammattimaisen vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen harjoittamisen muinakin kuin säädettyinä aikoina. Poikkeusluvan hakeminen on maksullista, vaikkei lupaa myönnettäisikään. Käytännössä on käynyt ilmi, että lupien myöntämisessä on alueellista epätasa-arvoa ja käytännöstä aiheutuu yrittäjille ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Alueelliset erot aukiolojen suhteen ovat asiakkaallekin hämmentäviä, ja liikeaikalain kiertämiseen on löydetty keinoja, mikä taas vääristää kaupan kilpailua. Nykymuotoinen liikeaikalaki antaa mahdollisuuksia kioskiyrittäjyydelle, mutta rajoittaessaan kampaamotoimintaa laki saattaa jopa kannustaa harmaaseen talouteen ja liikeaikalain rikkomuksiin. 

Vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukiolojen vapauttaminen mahdollistaisi sen, että yrittäjät voisivat itse parhaaksi katsomallaan tavalla pitää liikettä auki silloin, kun tietävät asiakkaita riittävän. Ongelmia aiheutuu esimerkiksi sellaisina aikoina, kun turistisesongit osuvat pyhäpäiviin, jolloin liikeaikalaki pakottaa pitämään liikettä kiinni. 

Kaupan ala ja palvelusektori vastaavat vuosi vuodelta enemmän Suomen työllisyydestä, ja aukioloaikojen vapauttaminen hyödyttäisi myös työllisyyttä. Aukioloaikojen vapauttamisesta olisi siis hyötyä myös yhteiskunnan talouskehitykselle. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annettu laki (945/2009). 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 30.6.2015 
OutiMäkeläkok
HarriJaskarikok
ArtoSatonenkok
SariSarkomaakok
BenZyskowiczkok
TimoHeinonenkok
CarlHaglundr
PerttiSalolainenkok
MarkkuEestiläkok
WilleRydmankok
HarryHarkimokok
JaanaPelkonenkok
Saara-SofiaSirénkok
EeroSuutarikok
KalleJokinenkok
StefanWallinr
JukkaKoprakok
KariTolvanenkok
JariLeppäkesk
JuhanaVartiainenkok
JaanaLaitinen-Pesolakok
SariMultalakok
Mari-LeenaTalvitiekok
SusannaKoskikok
VilleTaviops
ReijoHongistops
IlkkaKanervakok
SimonElops
Vesa-MattiSaarakkalaps
Anne-MariVirolainenkok