Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 47/2018 vp

Viimeksi julkaistu 8.10.2018 12.25

Lakialoite LA 47/2018 vp Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

MiaLaihokokym.

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään, että myös alle kolme kuukautta lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustat selvitettäisiin. Aloitteessa ehdotetaan, että lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 2 §:ää muutetaan asian edellyttämällä tavalla.  

PERUSTELUT

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä velvoittaa työnantajan selvittämään lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan ennen työsopimuksen solmimista. Velvollisuuden laiminlyönti on rangaistavaa. Selvitys tapahtuu siten, että tehtävään valittu tai nimitetty henkilö hankkii itseään koskevan rikosrekisteriotteen ja esittää sen työnantajalle nähtäväksi.  

Päiväkodeissa ja muussa lapsille ja nuorille järjestetyssä toiminnassa, kuten iltapäiväkerhoissa ja leireillä, työskentelee nykyisin paljon henkilöitä, joiden taustoja ei ole selvitetty riittävästi huomioiden lasten koskemattomuus ja turvallisuus. Syynä on, että rikostaustan selvitysmenettelyä ei sovelleta päiväkotien työ- ja virkasuhteissa, jotka kestävät yhteensä enintään kolme kuukautta yhden vuoden aikana. On täysin ymmärrettävää, että lyhyitä sijaisjärjestelyitä joudutaan tekemään toisinaan lyhyelläkin aikavälillä. Turvallisuudesta ei ole kuitenkaan varaa joustaa, vaan lain on suojeltava alaikäisten koskemattomuutta ja turvallisuutta kaikissa tapauksissa.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 2 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 926/2012, seuraavasti: 
2 § 
Soveltamisala 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Siviilipalveluskeskus ei voi määrätä henkilöä tämän lain mukaisiin tehtäviin, jos henkilö ei halua ottaa vastaan tällaisia tehtäviä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 5.10.2018 
MiaLaihokok
RaijaVahasalokok
EeroSuutarikok
ArtoSatonenkok
ElinaLepomäkikok
VeeraRuohokok
PauliKiurukok
HarriJaskarikok
TimoHeinonenkok
SusannaKoskikok
KajTurunenkok
SariSarkomaakok
JuhanaVartiainenkok
JaanaLaitinen-Pesolakok
WilleRydmankok
LenitaToivakkakok
SariRaassinakok
MikaNiikkops
Mari-LeenaTalvitiekok
SariMultalakok
JariMyllykoskivas
MarkkuPakkanenkesk
PetriHonkonenkesk
JariRonkainenps
VeronicaRehn-Kivir
SinuheWallinheimokok
Saara-SofiaSirénkok
LeenaMerips
HannaHalmeenpäävihr
JaniMäkeläps
ArjaJuvonenps