Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.45

Lakialoite LA 53/2020 vp 
Ville Tavio ps 
 
Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tässä lakialoitteessa esitetään, että nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteeseen tehdyt, 1 päivänä elokuuta 2020 voimaan tulleet moottoribensiinin ja dieselöljyn valmisteveron tasoon tehdyt veronkorotukset kumotaan. Veron tasoksi asetetaan ennen lain 1554/2019 voimaan tuloa voimassa ollut verotaso. 

PERUSTELUT

Polttoaineiden veronkorotukset lisäävät alueellista eriarvoisuutta, nostavat kuljetusten hintaa ja heikentävät pitkien etäisyyksien maassa sekä yritysten kilpailukykyä että mahdollisuuksia työn vastaanottamiseen kauempaa kotoa. Veronkorotusten peruminen luo positiivisia kerrannaisvaikutuksia parantamalla suomalaisyritysten kilpailukykyä, edistävät työvoiman liikkumista maan sisällä ja lisäävät alueellista tasa-arvoa. 

Aloite liittyy talousarvioaloitteeseen liikennepolttoaineiden veronkorotuksen perumisesta ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) liite, sellaisena kuin se on laissa 1554/2019, seuraavasti:  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. 
 Lakiehdotus päättyy 
Liite 

VEROTAULUKKO 

 

 

 

 

 

Tuote 

Tuote- 

ryhmä 

Energia- 

sisältövero 

Hiilidioksidi-vero 

Huoltovar-muusmaksu 

Yhteensä 

Moottoribensiini snt/l 

10 

52,19 

17,38 

0,68 

70,25 

Pienmoottoribensiini snt/l 

11 

32,19 

17,38 

0,68 

50,25 

Bioetanoli snt/l 

20 

34,25 

11,40 

0,68 

46,33 

Bioetanoli R snt/l 

21 

34,25 

5,70 

0,68 

40,63 

Bioetanoli T snt/ 

22 

34,25 

0,00 

0,68 

34,93 

MTBE snt/l 

23 

42,41 

14,12 

0,68 

57,21 

MTBE R snt/l 

24 

42,41 

12,56 

0,68 

55,65 

MTBE T snt/l 

25 

42,41 

11,01 

0,68 

54,10 

TAME snt/l 

26 

45,67 

15,20 

0,68 

61,55 

TAME R snt/l 

27 

45,67 

13,84 

0,68 

60,19 

TAME T snt/l 

28 

45,67 

12,47 

0,68 

58,82 

ETBE snt/l 

29 

44,04 

14,66 

0,68 

59,38 

ETBE R snt/l 

30 

44,04 

11,95 

0,68 

56,67 

ETBE T snt/l 

31 

44,04 

9,24 

0,68 

53,96 

TAEE snt/l 

32 

47,30 

15,75 

0,68 

63,73 

TAEE R snt/l 

33 

47,30 

13,46 

0,68 

61,44 

TAEE T snt/l 

34 

47,30 

11,18 

0,68 

59,16 

Biobensiini snt/l 

38 

52,19 

17,38 

0,68 

70,25 

Biobensiini R snt/l 

39 

52,19 

8,69 

0,68 

61,56 

Biobensiini T snt/l 

40 

52,19 

0,00 

0,68 

52,87 

Etanolidiesel snt/l 

47 

15,18 

11,65 

0,35 

27,18 

Etanolidiesel R snt/l 

48 

15,18 

6,40 

0,35 

21,93 

Etanolidiesel T snt/l 

49 

15,18 

1,15 

0,35 

16,68 

Dieselöljy snt/l 

50 

32,77 

19,90 

0,35 

53,02 

Dieselöljy para snt/l 

51 

25,95 

18,79 

0,35 

45,09 

Biodieselöljy snt/l 

52 

30,04 

18,24 

0,35 

48,63 

Biodieselöljy R snt/l 

53 

30,04 

9,12 

0,35 

39,51 

Biodieselöljy T snt/l 

54 

30,04 

0,00 

0,35 

30,39 

Biodieselöljy P snt/l 

55 

25,95 

18,79 

0,35 

45,09 

Biodieselöljy P R snt/l 

56 

25,95 

9,40 

0,35 

35,70 

Biodieselöljy P T snt/l 

57 

25,95 

0,00 

0,35 

26,30 

Kevyt polttoöljy snt/l 

60 

10,28 

16,90 

0,35 

27,53 

Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 

61 

7,63 

16,90 

0,35 

24,88 

Biopolttoöljy snt/l 

62 

7,63 

16,90 

0,35 

24,88 

Biopolttoöljy R snt/l 

63 

7,63 

8,45 

0,35 

16,43 

Biopolttoöljy T snt/l 

64 

7,63 

0,00 

0,35 

7,98 

Raskas polttoöljy snt/kg 

71 

8,56 

18,67 

0,28 

27,51 

Lentopetroli snt/l 

81 

56,76 

19,24 

0,35 

76,35 

Lentobensiini snt/l 

91 

51,70 

17,21 

0,68 

69,59 

Metanoli snt/l 

100 

26,10 

8,69 

0,68 

35,47 

Metanoli R snt/l 

101 

26,10 

4,34 

0,68 

31,12 

Metanoli T snt/l 

102 

26,10 

0,00 

0,68 

26,78 

Nestekaasu snt/kg 

110 

9,81 

18,09 

0,11 

28,01 

Bionestekaasu snt/kg 

111 

9,81 

18,09 

0,11 

28,01 

Bionestekaasu R snt/kg 

112 

9,81 

9,04 

0,11 

18,96 

Bionestekaasu T snt/kg 

113 

9,81 

0,00 

0,11 

9,92 

Helsingissä 20.10.2020 
Ville Tavio ps