Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.43

Lakialoite LA 55/2020 vp 
Ville Tavio ps 
 
Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Suomesta haki kansainvälistä suojelua vuonna 2015 noin 32 500 henkilöä. Vuonna 2016 hakemuksia rekisteröitiin noin 5 600 ja vuonna 2017 noin 5 000. Vuonna 2018 kansainvälistä suojelua Suomesta haki noin 4 500 henkilöä. Vuonna 2019 hakemuksia tuli yli 3 000. Kansainvälistä suojelua hakevista henkilöistä noin 40 prosenttia on vuodesta 2015 lukien saanut kielteisen päätöksen hakemukseen. Osa kielteisen päätöksen saaneista ei poistu maasta vaan jää oleskelemaan Suomeen laittomasti. Näille henkilöille voidaan antaa kunnissa kiireellistä sosiaalipalvelua, ja niistä aiheutuneista kustannuksista kunnat voivat hakea korvausta Kansaneläkelaitokselta. Hallitus esittää talousarvioesityksessään laittomasti maassa oleskelevien sosiaalihuollon kustannusten korvaamista kunnille. 

Suomalaisten veronmaksajien tehtävänä ei ole kustantaa laittomasti maassa olevien palveluita, vaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet tulisi poistaa maasta viipymättä päätöksen jälkeen ja maasta poistamisen toteutumisen varmistamiseksi ottaa säilöön sen sijaan, että heidät päästetään liikkumaan vapaasti maassamme, potentiaalisesti vaarantamaan kansallisen turvallisuuden ja käyttämään kunnallisia palveluita.  

Aloite liittyy talousarvioaloitteeseen laittomasti maassa oleskelevien sosiaalihuollon kustannuksiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-2 000 000 euroa) ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 12 a §, sellaisena kuin se on laissa 987/2017
2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 20.10.2020 
Ville Tavio ps