Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 56/2017 vp

Viimeksi julkaistu 27.10.2017 12.41

Lakialoite LA 56/2017 vp Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

OzanYanarvihrym.

Eduskunnalle

Dieselpolttoaineen verotus on keveämpää kuin moottoribensiinin verotus. Tämä sisältää verotukea kaikkiaan noin 775 miljoonaa euroa. Henkilöautoliikenteen osalta verotuki leikataan pois ajoneuvoverotuksen kokonaisuuteen sisältyvän käyttövoimaveron avulla. 

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja erityisesti Pariisin ilmastokokouksen jälkeen on käytettävä kaikki keinot hiilipäästöjen vähentämiseksi. Dieselpolttoaineen saaman verotuen pienentäminen tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista ja kohentaa lisäksi valtiontalouden tilaa.  

Dieseliä käytetään raskaan tavaraliikenteen ja joukkoliikenteen lisäksi myös henkilöautoliikenteessä. Dieselin verotuen pienennys kompensoidaan henkilöautoliikenteelle käyttövoimaveron alennuksella, josta vihreät ovat tehneet lakialoitteen. 

Nestemäisten polttoaineiden verotus koostuu energiasisältöverosta, hiilidioksidiverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Dieselin verotuki on kiinteä 25,95 senttiä litralta, ja se kohdistuu energiasisältöveroon. Lakialoitteessa ehdotetaan kiinteän verotuen alentamista 7,44 sentillä litralta, jolloin verokertymä lisääntyisi noin 220 miljoonalla eurolla.  

Raskaassa tavaraliikenteessä dieselin verotuen pienennys aiheuttaa kuljetuskustannusten lievää nousua. Samalla tämä kuitenkin kannustaa myös etsimään raskaalle tavaraliikenteelle vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten nesteytettyä maa- tai biokaasua. Tähän liittyvä teknologia ei ole vielä laajamittaisesti käyttöön otettavissa, mutta verotuen pienennys nopeuttaisi vaihtoehtoisten polttoaineteknologioiden kehitystä. Toisaalta dieselin verotuen pienennys parantaa rautatiekuljetusten kilpailukykyä kumipyöräliikennettä vastaan. 

Joukkoliikenteessä — etenkin kaupunkialueilla — vaihtoehtoja on jo olemassa. Kaasubusseja löytyy markkinoilta, ja sähköbussit tekevät voimakkaasti tuloaan. Dieselin verotuen pienennys parantaa kannusteita ja nopeuttaa vaihtoehtoisilla, ympäristöystävällisillä tavoilla liikkuvien bussien käyttöönottoa.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) liitteenä oleva verotaulukko, sellaisena kuin se on laissa 1176/2016, seuraavasti: 
 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 
 Lakiehdotus päättyy 

Liite 

VEROTAULUKKO 

Tuote 

Tuote- 

Energiasisältövero 

Hiilidioksidi-vero 

Huolto- 

Yhteensä 

ryhmä 

varmuus- 

 

maksu 

Moottoribensiini snt/l 

10 

52,19 

17,38 

0,68 

70,25 

Pienmoottoribensiini snt/l 

11 

32,19 

17,38 

0,68 

50,25 

Bioetanoli snt/l 

20 

34,25 

11,40 

0,68 

46,33 

Bioetanoli R snt/l 

21 

34,25 

5,70 

0,68 

40,63 

Bioetanoli T snt/l 

22 

34,25 

0,00 

0,68 

34,93 

MTBE snt/l 

23 

42,41 

14,12 

0,68 

57,21 

MTBE R snt/l 

24 

42,41 

12,56 

0,68 

55,65 

MTBE T snt/l 

25 

42,41 

11,01 

0,68 

54,10 

TAME snt/l 

26 

45,67 

15,20 

0,68 

61,55 

TAME R snt/l 

27 

45,67 

13,84 

0,68 

60,19 

TAME T snt/l 

28 

45,67 

12,47 

0,68 

58,82 

ETBE snt/l 

29 

44,04 

14,66 

0,68 

59,38 

ETBE R snt/l 

30 

44,04 

11,95 

0,68 

56,67 

ETBE T snt/l 

31 

44,04 

9,24 

0,68 

53,96 

TAEE snt/l 

32 

47,30 

15,75 

0,68 

63,73 

TAEE R snt/l 

33 

47,30 

13,46 

0,68 

61,44 

TAEE T snt/l 

34 

47,30 

11,18 

0,68 

59,16 

Biobensiini snt/l 

38 

52,19 

17,38 

0,68 

70,25 

Biobensiini R snt/l 

39 

52,19 

8,69 

0,68 

61,56 

Biobensiini T snt/l 

40 

52,19 

0,00 

0,68 

52,87 

Etanolidiesel snt/l 

47 

15,18 

11,65 

0,35 

27,18 

Etanolidiesel R snt/l  

48 

15,18 

6,40 

0,35 

21,93 

Etanolidiesel T snt/l  

49 

15,18 

1,15 

0,35 

16,68 

Dieselöljy snt/l 

50 

40,21 

19,90 

0,35 

60,12 

Dieselöljy para snt/l 

51 

25,95 

18,79 

0,35 

45,09 

Biodieselöljy snt/l 

52 

30,04 

18,24 

0,35 

48,63 

Biodieselöljy R snt/l 

53 

30,04 

9,12 

0,35 

39,51 

Biodieselöljy T snt/l 

54 

30,04 

0,00 

0,35 

30,39 

Biodieselöljy P snt/l 

55 

25,95 

18,79 

0,35 

45,09 

Biodieselöljy P R snt/l 

56 

25,95 

9,40 

0,35 

35,70 

Biodieselöljy P T snt/l 

57 

25,95 

0,00 

0,35 

26,30 

Kevyt polttoöljy snt/l 

60 

9,70 

15,47 

0,35 

25,52 

Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 

61 

7,05 

15,47 

0,35 

22,87 

Biopolttoöljy snt/l 

62 

7,05 

15,47 

0,35 

22,87 

Biopolttoöljy R snt/l 

63 

7,05 

7,74 

0,35 

15,14 

Biopolttoöljy T snt/l 

64 

7,05 

0,00 

0,35 

7,40 

Raskas polttoöljy snt/kg 

71 

8,05 

18,78 

0,28 

27,11 

Lentopetroli snt/l 

81 

56,76 

19,24 

0,35 

76,35 

Lentobensiini snt/l 

91 

51,70 

17,21 

0,68 

69,59 

Metanoli snt/l 

100 

26,10 

8,69 

0,68 

35,47 

Metanoli R snt/l 

101 

26,10 

4,34 

0,68 

31,12 

Metanoli T snt/l 

102 

26,10 

0,00 

0,68 

26,78 

Nestekaasu snt/kg 

110 

9,01 

17,53 

0,11 

26,65 

Bionestekaasu snt/kg 

111 

9,01 

17,53 

0,11 

26,65 

Bionestekaasu R snt/kg 

112 

9,01 

8,76 

0,11 

17,88 

Bionestekaasu T snt/kg 

113 

9,01 

0,00 

0,11 

9,12 

Helsingissä 23.10.2017 
OzanYanarvihr
ToukoAaltovihr
PekkaHaavistovihr
HannaHalmeenpäävihr
SatuHassivihr
HeliJärvinenvihr
EmmaKarivihr
JohannaKarimäkivihr
KristaMikkonenvihr
VilleNiinistövihr
JaniToivolavihr
AnteroVartiavihr