Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.14

Lakialoite LA 65/2018 vp 
Leena Meri ps ym. 
 
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnalle

Asumiskustannukset vievät monilla ihmisillä yli kolmanneksen palkasta. Tämä on merkittävä kansantaloudellinen ja inhimillinen ongelma. Perussuomalaiset eivät halua korottaa esimerkiksi lämmityspolttoaineiden verotusta, kuten hallitus on tekemässä.  

Hallituksen kaavailema polttoaineveron korotus iskee pahiten juuri ihmisiin, joilla ei ole varaa investoida moderneihin lämmitysratkaisuihin ja jotka asuvat vanhemmissa asunnoissa. Lämmityspolttoaineiden veronkorotus on peruttava. 

Aloite liittyy talousarvioaloitteeseen TAA 290/2018 vp ehdotetun  määrärahan  vähentämisestä (-40 000 000 euroa) energiaveron tuotosta ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan vuoden 2019 alusta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) liite, sellaisena kuin se on laissa 973/2017, seuraavasti: 
 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Liite 

VEROTAULUKKO 1 

Tuote 
Tuote-ryhmä 
Energia-sisältövero 
Hiilidioksi-diverot 
Huoltovar-muusmaksu 
Yhteensä 
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 
49,93 
139,91 
1,18 
191,02 
Maakaasu, euroa/MWh 
7,05 
11,48 
0,084 
18,614 
 

VEROTAULUKKO 2 

Tuote 
Tuoteryhmä 
Energiavero 
Huolto-varmuusmaksu 
Yhteensä 
Sähkö snt/kWh 
 
 
 
 
— veroluokka I 
2,24 
0,013 
2,253 
— veroluokka II 
0,69 
0,013 
0,703 
Mäntyöljy snt/kg 
27,11 
0,00 
27,11 
Polttoturve euroa/MWh 
1,90 
0,00 
1,90 
Helsingissä 30.10.2018 
Leena Meri ps 
Juho Eerola ps 
Ritva Elomaa ps 
Teuvo Hakkarainen ps 
Laura Huhtasaari ps 
Olli Immonen ps 
Arja Juvonen ps 
Toimi Kankaanniemi ps 
Rami Lehto ps 
Jani Mäkelä ps 
Mika Niikko ps 
Tom Packalén ps 
Mika Raatikainen ps 
Jari Ronkainen ps 
Sami Savio ps 
Ville Tavio ps 
Ville Vähämäki ps