Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 66/2016 vp

Viimeksi julkaistu 22.1.2018 12.09

Lakialoite LA 66/2016 vp Lakialoite laiksi osakeyhtiölain 1 luvun muuttamisesta

MikkoKärnäkeskym.

Eduskunnalle

Suomessa kunnat sekä valtio ovat perustaneet ja omistavat useita osakeyhtiöitä, jotka tuottavat julkisia palveluita tai hoitavat julkista palvelutehtävää esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tai joukkoliikenteen alalla. Osakeyhtiöiden toiminta ei kuitenkaan ole osakeyhtiölain nojalla julkista, vaikka yhtiö toteuttaisikin julkista verovaroin maksettua palvelutehtävää tai osakeyhtiön omistajat olisivat julkisyhteisöjä.  

Perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu, ja jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta tai tallenteesta. On erittäin ongelmallista, että tämä säädös voidaan kiertää perustamalla osakeyhtiö hoitamaan julkista palvelutehtävää, jolloin toiminnasta tulee käytännössä täysin läpinäkymätöntä.  

Paras tapa korruption torjumiseen yhteiskunnassa on avoimuus. Toiminnan ja tiedon avaamisella varmistetaan myös kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Veronmaksajilla on oikeus tietää, mihin ja millä tavoin heiltä kerättyjä verotuloja käytetään. Osakeyhtiölain ei tulisi estää tätä, vaan sen tulisi pikemminkin varmistaa, että julkisia palveluita tuottava tai julkista palvelutehtävää toteuttava yhtiö on velvollinen julkistamaan toimintaansa koskettavat tiedot samoin, kuin viranomaisilta edellytetään laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta.  

Julkisia palveluita tuottavien osakeyhtiöiden toiminnan avoimuus korostuu erityisesti valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen ja maakuntalainsäädännön myötä. Uudistuksen on EU-oikeuden näkökulmasta välttämätöntä varmistaa kilpailuneutraliteetin toteutuminen palveluntuotannossa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että maakunnan kilpailluilla sosiaali- ja terveydenhuollon markkinoilla tapahtuvaan toimintaan säädetään yhtiöittämisvelvoite.  

Suomen terveydenhuoltomenot ovat yli 20 miljardia euroa. Yhtiöittämisvelvoitteen myötä on vaarana, että demokratian toteutumista ja varojen oikeaa käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotannossa ei kyetä enää valvomaan avoimesti. Ilman avoimuutta demokratian toteutumisesta ei ole konkreettisia todisteita, koska päättäjien todisteluita ei voida laskea sellaisiksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki osakeyhtiölain 1 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään osakeyhtiölain (624/2006) 1 lukuun uusi 10 § seuraavasti: 
1 luku 
Osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen 
10 § 
Julkista tehtävää hoitavan osakeyhtiön tietojen julkisuus 
Julkisesti rahoitettuja palveluita tuottavan tai julkista palvelutehtävää hoitavan osakeyhtiön toiminnan julkisuudesta noudatetaan, mitä on säädetty laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tämän lisäksi edellä mainitun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohtaa on tulkittava suppeasti määriteltäessä edellä mainittujen yhtiöiden mahdollisia liike- tai ammattisalaisuuksia.  
Mitä edellä 1 momentissa säädetään koskee myös yhtiötä, jonka osake on kaupankäynnin kohteena kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 7.10.2016 
MikkoKärnäkesk
EerikkiViljanenkesk
KatriKulmunikesk
PetriHonkonenkesk
HannaKosonenkesk
SimonElops
AilaPaloniemikesk
JuhoEerolaps
TiinaElovaaraps
Mari-LeenaTalvitiekok
TimoHarakkasd
MattiSemivas
MarkusLohikesk
MatsLöfströmr
Olli-PoikaParviainenvihr
AnteroLaukkanenkd
MirjaVehkaperäkesk
EvaBiaudetr
ToukoAaltovihr
MarkkuPakkanenkesk
VilleNiinistövihr
HannakaisaHeikkinenkesk
PeterÖstmankd
MarttiMölsäps
LeaMäkipääps
VilleSkinnarisd
JukkaKoprakok
AriTorniainenkesk
SusannaKoskikok
KariKulmalaps
HarryWallinsd
JohannaKarimäkivihr
LeenaMerips
Eeva-JohannaElorantasd
NiiloKeränenkesk
EmmaKarivihr
JohannaOjala-Niemeläsd
SunaKymäläinensd
JaanaLaitinen-Pesolakok
LasseHautalakesk
ReijoHongistops
AnteroVartiavihr
JaniToivolavihr
RamiLehtops
SatuHassivihr
TarjaFilatovsd
SariTanuskd
Timo V.Korhonenkesk
ElsiKatainenkesk
MikaKarisd
Vesa-MattiSaarakkalaps
PerttiHakanenkesk
Saara-SofiaSirénkok
ArtoPirttilahtikesk
KimmoKiveläps
AnneKalmarikesk
PauliKiurukok
KristaMikkonenvihr
JoakimStrandr
MikaNiikkops
MikaRaatikainenps
JuhaPylväskesk
MikaLintiläkesk
HannuHoskonenkesk
LauraHuhtasaarips
AnttiRantakangaskesk
ArjaJuvonenps
AnneLouhelainenps
IlkkaKantolasd
MariaGuzeninasd
TuomoPuumalakesk
UllaParviainenkesk
ToimiKankaanniemips
Sirkka-LiisaAnttilakesk
MikkoAlatalokesk
HannaMäntyläps
AnnikaSaarikkokesk
SatuTaavitsainensd
JariRonkainenps
SariEssayahkd
JyrkiKasvivihr
EeroLehtikok
AnnaKontulavas
SamiSaviops
MarttiTaljakesk
VilleTaviops
VeeraRuohops
MarisannaJarvakesk
PekkaHaavistovihr
OlaviAla-Nissiläkesk
LeaMäkipääps
TomPackalénps
AndersAdlercreutzr
SannaMarinsd
SirpaPaaterosd
TeuvoHakkarainenps
JoonaRäsänensd
OutiAlanko-Kahiluotovihr
VeronicaRehn-Kivir
StefanWallinr
JaniMäkeläps
Eeva-MariaMaijalakesk
WilleRydmankok
RitvaElomaaps
ThomasBlomqvistr