Lakialoite
LA
68
2016 vp
Antero
Vartia
vihr
ym.
Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
Eduskunnalle
Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle tuloverolain (1535/1992) muuttamisesta (HE 176/2016 vp). 
Hallituksen esittämä 5 %:n yrittäjävähennys on tarkoitettu tukemaan yrittäjyyttä sekä ulottamaan yhteisöveron taannoisesta alentamisesta koituneita hyötyjä vastaavalla tavalla myös henkilöyritysten puolelle. Huomattava osa pien- ja mikroyrityksistä on henkilöyrityksiä, jotka ovat työllisyyden parantamisen kannalta avainasemassa. 
Tasaisen, kaavamaisen yrittäjävähennyksen huono puoli on se, että hyöty kasautuu suurille ja hyvin menestyville henkilöyrityksille, kuten esimerkiksi apteekeille, lakiasiaintoimistoille ja vastaaville. 
Vihreät esittävätkin, että tulonjakovaikutusten tasaamiseksi yrittäjävähennykselle asetetaan katto 50 000 euron kohdalle. Kaikki henkilöyritykset siis saisivat vähennyksen tuohon rajaan saakka, mutta yli 50 000 euron tuloksen osalta 5 %:n yrittäjävähennystä ei enää myönnettäisi. Tämä leikkaisi yrittäjävähennyksen hyötyjä kaikkein parhaiten menestyviltä yrityksiltä, mutta kannustevaikutus säilyisi muissa yrityksissä hallituksen esittämän suuruisena. Eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan tämä malli lisäisi verotuloja noin 23 miljoonalla eurolla. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
tuloverolain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään tuloverolakiin (1535/1992) uusi 30 a § seuraavasti: 
30 a § 
Yrittäjävähennys  
(1 ja 2 momentti kuten HE 176/2016 vp) 
Yrittäjävähennystä ei kuitenkaan sovelleta siltä osin kuin 1 ja 2 momenteissa tarkoitetun verotettavan tulon määrä ylittää 50 000 euroa. (Uusi) 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
Helsingissä 13.10.2016 
Antero
Vartia
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Jani
Toivola
vihr
Emma
Kari
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Satu
Hassi
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Touko
Aalto
vihr
Viimeksi julkaistu 14.10.2016 13:00