Lakialoite
LA
68
2017 vp
Ozan
Yanar
vihr
ym.
Lakialoite laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Vuonna 2016 hallitus on muuttanut perintö- ja lahjaveron asteikkoja erityisesti sukupolvenvaihdoksia maatiloilla ja yrityksissä painottaen. Perintö- ja lahjaverotukseen kohdistuu kuitenkin 15 erilaista verotukea, joista merkittävimmän, yritysten sukupolvenvaihdoshuojennuksen, määräksi arvioidaan noin 141 miljoonaa euroa vuonna 2018.  
Sukupolvenvaihdoksia tuetaan siis jo nyt merkittävillä veroeduilla, ja näitä etuja voi pitää riittävinä.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
perintö- ja lahjaverolain 14 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 14 §, sellaisena kuin se on laissa 1320/2016, seuraavasti:  
 
14 § 
Perintöveroa maksetaan I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:  
Verotettavan osuuden arvo euroina  
Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina  
Veroprosentti ylimenevästä osasta  
20 000—40 000 
100 
40 000—60 000 
1 700 
11 
60 000—200 000 
3 900 
14 
200 000—1 000 000 
23 500 
17 
1 000 000— 
159 500 
20 
Perintöveroa maksetaan II veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:  
Verotettavan osuuden arvo euroina  
Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina  
Veroprosentti ylimenevästä osasta  
20 000—40 000 
100 
21 
40 000—60 000 
4 300 
27 
60 000—1 000 000 
9 700 
33 
1 000 000— 
319 900 
36 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 
Helsingissä 23.10.2017 
Ozan
Yanar
vihr
Touko
Aalto
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Satu
Hassi
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Emma
Kari
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Jani
Toivola
vihr
Antero
Vartia
vihr
Viimeksi julkaistu 25.10.2017 10.37