Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.07

Lakialoite LA 68/2017 vp 
Ozan Yanar vihr ym. 
 
Lakialoite laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Vuonna 2016 hallitus on muuttanut perintö- ja lahjaveron asteikkoja erityisesti sukupolvenvaihdoksia maatiloilla ja yrityksissä painottaen. Perintö- ja lahjaverotukseen kohdistuu kuitenkin 15 erilaista verotukea, joista merkittävimmän, yritysten sukupolvenvaihdoshuojennuksen, määräksi arvioidaan noin 141 miljoonaa euroa vuonna 2018.  

Sukupolvenvaihdoksia tuetaan siis jo nyt merkittävillä veroeduilla, ja näitä etuja voi pitää riittävinä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki perintö- ja lahjaverolain 14 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 14 §, sellaisena kuin se on laissa 1320/2016, seuraavasti:  
 
14 § 
Perintöveroa maksetaan I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:  
Verotettavan osuuden arvo euroina  
Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina  
Veroprosentti ylimenevästä osasta  
20 000—40 000 
100 
40 000—60 000 
1 700 
11 
60 000—200 000 
3 900 
14 
200 000—1 000 000 
23 500 
17 
1 000 000— 
159 500 
20 
Perintöveroa maksetaan II veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:  
Verotettavan osuuden arvo euroina  
Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina  
Veroprosentti ylimenevästä osasta  
20 000—40 000 
100 
21 
40 000—60 000 
4 300 
27 
60 000—1 000 000 
9 700 
33 
1 000 000— 
319 900 
36 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 23.10.2017 
Ozan Yanar vihr 
Touko Aalto vihr 
Pekka Haavisto vihr 
Hanna Halmeenpää vihr 
Satu Hassi vihr 
Heli Järvinen vihr 
Emma Kari vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Ville Niinistö vihr 
Jani Toivola vihr 
Antero Vartia vihr