Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.22

Lakialoite LA 78/2016 vp 
Krista Mikkonen vihr ym. 
 
Lakialoite laiksi yliopistolain 75 §:n 3 momentin ja 92 a §:n kumoamisesta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnalle

Yliopistolain perusteella valtio on korvannut Helsingin yliopistolle ja Itä-Suomen yliopistolle vuosittain niiden apteekkitoiminnasta maksaman yhteisöveron ja apteekkimaksun. Tämän apteekkikompensaation poistolla hallitus leikkaa Helsingin yliopistolta noin 30 miljoonaa euroa ja Itä-Suomen yliopistolta reilun miljoonan. 

Koulutuksen laatu ja tasa-arvo ovat jo vaarassa yliopistojen perusrahoitukseen tehtävien leikkausten myötä. Apteekkikompensaation poistolla kahta yliopistoa kuritetaan vielä erityisesti. Varsinkin Helsingin yliopiston kohdalla apteekkikompensaation poistolla on huomattava merkitys — sen osuus yliopiston määrärahaleikkauksista on yli puolet. 

Perustuslakivaliokunta piti apteekkikompensaation leikkauksia niin merkittävinä, että se vaati niiden toteuttamista porrastetusti. Sivistysvaliokunta puolestaan esitti, että apteekkimaksun poisto korvataan asianomaisille yliopistoille. Hallitus ei ole suostunut kumpaankaan ehdotukseen. 

Jotta Suomi pärjäisi tulevaisuudessa globaaleilla markkinoilla, meidän on panostettava korkeatasoiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Apteekkikompensaation poistolla hallitus vaarantaa tämän tavoitteen, minkä vuoksi esitämme kompensaation palauttamista. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki yliopistolain 75 §:n 3 momentin ja 92 a §:n kumoamisesta annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan yliopistolain 75 §:n 3 momentin ja 92 a §:n kumoamisesta annettu laki (1707/2015).  
2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1päivänä tammikuuta 2017. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 14.10.2016 
Krista Mikkonen vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Ville Niinistö vihr 
Heli Järvinen vihr 
Jyrki Kasvi vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Satu Hassi vihr 
Pekka Haavisto vihr 
Touko Aalto vihr 
Emma Kari vihr 
Antero Vartia vihr 
Jani Toivola vihr