Lakialoite
LA
78
2016 vp
Krista
Mikkonen
vihr
ym.
Lakialoite laiksi yliopistolain 75 §:n 3 momentin ja 92 a §:n kumoamisesta annetun lain kumoamisesta
Eduskunnalle
Yliopistolain perusteella valtio on korvannut Helsingin yliopistolle ja Itä-Suomen yliopistolle vuosittain niiden apteekkitoiminnasta maksaman yhteisöveron ja apteekkimaksun. Tämän apteekkikompensaation poistolla hallitus leikkaa Helsingin yliopistolta noin 30 miljoonaa euroa ja Itä-Suomen yliopistolta reilun miljoonan. 
Koulutuksen laatu ja tasa-arvo ovat jo vaarassa yliopistojen perusrahoitukseen tehtävien leikkausten myötä. Apteekkikompensaation poistolla kahta yliopistoa kuritetaan vielä erityisesti. Varsinkin Helsingin yliopiston kohdalla apteekkikompensaation poistolla on huomattava merkitys — sen osuus yliopiston määrärahaleikkauksista on yli puolet. 
Perustuslakivaliokunta piti apteekkikompensaation leikkauksia niin merkittävinä, että se vaati niiden toteuttamista porrastetusti. Sivistysvaliokunta puolestaan esitti, että apteekkimaksun poisto korvataan asianomaisille yliopistoille. Hallitus ei ole suostunut kumpaankaan ehdotukseen. 
Jotta Suomi pärjäisi tulevaisuudessa globaaleilla markkinoilla, meidän on panostettava korkeatasoiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Apteekkikompensaation poistolla hallitus vaarantaa tämän tavoitteen, minkä vuoksi esitämme kompensaation palauttamista. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
yliopistolain 75 §:n 3 momentin ja 92 a §:n kumoamisesta annetun lain kumoamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan yliopistolain 75 §:n 3 momentin ja 92 a §:n kumoamisesta annettu laki (1707/2015).  
2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1päivänä tammikuuta 2017. 
Helsingissä 14.10.2016 
Krista
Mikkonen
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Satu
Hassi
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Touko
Aalto
vihr
Emma
Kari
vihr
Antero
Vartia
vihr
Jani
Toivola
vihr
Viimeksi julkaistu 18.10.2016 11.02