Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 86/2018 vp

Viimeksi julkaistu 5.12.2018 15.52

Lakialoite LA 86/2018 vp Lakialoite laiksi lastensuojelulain 75 §:n muuttamisesta

OutiAlanko-Kahiluotovihrym.

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan lastensuojelulakia muutettavaksi siten, että kunnan velvollisuus lastensuojelun jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta tai viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on ollut 1 momentissa tarkoitetun kodin ulkopuolisen sijoituksen päättymisen jälkeen viimeksi lastensuojelun asiakkaana. Nykyisin jälkihuollon päättymisen ikäraja on 21 vuotta. 

PERUSTELUT

Voimassa olevan lastensuojelulain mukaan kuntien velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 21 vuotta. Useat lastensuojelun asiantuntijat ja lastensuojelujärjestöt ovat esittäneet, että jälkihuollon järjestämisen yläikärajaa tulisi nostaa nykyisestä 21 vuodesta 25 vuoteen, sillä nykyisin moni nuori syrjäytyy jälkihuollon toimien päättyessä. Myös sosiaali- ja terveysministeriön Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportti (2013) esitti tätä toimenpidettä yhtenä suosituksenaan. 

Lastensuojelun asiakkaina olleet nuoret tarvitsevat usein aikuisuuden kynnyksellä tehostettua tukea itsenäisen elämän aloittamiseen. Esimerkiksi Helsingissä jälkihuollon piirissä olleista nuorista vain 14 prosentilla oli ammatti jälkihuollon päättyessä. Jälkihuollon palvelut pitävätkin sisällään muun muassa tukea opintoihin ja työllistymiseen, henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa arjessa selviytymiseen, yhteiskunnan palveluihin ohjaamista, apua asunnon hankkimiseen sekä vertaistukitoimintaa. 

Me-säätiön ja THL:n syyskuussa julkaistun Syrjäytymisen dynamiikka -tietoaineiston mukaan yksi keskeisimmistä nuorten syrjäytymistä ennustavista tekijöistä on, että nuori on ollut lastensuojelun sijoituksessa ennen 6. ikävuotta tai 12—16-vuotiaana. 

Tutkimuksen mukaan huostaanotossa olleiden nuorten aikuisten, niin naisten kuin miesten, kuolleisuus on muita korkeampi 25 vuoden ikään saakka (Kalland ym. 2001). Kuolinsyitä tässä ikäryhmässä ovat usein onnettomuudet ja tapaturmat, päihteet ja itsemurhat. Tämä havainto puoltaa sitä, että jälkihuollon ikäraja kannattaisi nostaa 25 vuoteen. 

Täysi-ikäisen nuoren on mahdollista kieltäytyä jälkihuollon palveluista, mutta nuori voi kuitenkin ikärajan puitteissa hakeutua uudelleen jälkihuollon tuen piiriin. Jos ikäraja olisi nykyistä 21 ikävuotta korkeampi, pysyisivät myös matalan kynnyksen palveluiden ovet pidempään auki nuorelle aikuiselle. 

Hyvin onnistuneella lastensuojelun jälkihuollolla voidaan parhaimmillaan turvata nuorille aikuisille sujuva itsenäistyminen aikuisuuteen sekä ennaltaehkäistä nuorten aikuisten syrjäytymistä. Lastensuojelun jälkihuollon ikärajan nostaminen 25 vuoteen antaisi lastensuojelun ammattilaisille enemmän työkaluja toimia nuorten parhaaksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki lastensuojelulain 75 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lastensuojelulain (417/2007) 75 § seuraavasti: 
75 § 
Lapsen ja nuoren oikeus jälkihuoltoon 
Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on järjestettävä lapselle tai nuorelle tämän luvun mukainen jälkihuolto 40 §:ssä tarkoitetun sijaishuollon päättymisen jälkeen. Jälkihuolto on järjestettävä myös 37 §:ssä tarkoitetun avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin. 
Jälkihuoltoa voidaan järjestää myös muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle lastensuojelun asiakkaana olleelle nuorelle. 
Kunnan velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on ollut 1 momentissa tarkoitetun kodin ulkopuolisen sijoituksen päättymisen jälkeen viimeksi lastensuojelun asiakkaana. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 4.12.2018 
OutiAlanko-Kahiluotovihr
KristaMikkonenvihr
PekkaHaavistovihr
HannaHalmeenpäävihr
VilleNiinistövihr
OzanYanarvihr
JohannaKarimäkivihr
AnteroVartiavihr
EmmaKarivihr
Olli-PoikaParviainenvihr
PaavoVäyrynentl
RitvaElomaaps
KariKulmalasin
KatjaTaimelasd
Eeva-JohannaElorantasd
LauriIhalainensd
PilviTorstisd
KristaKiurusd
IlkkaKantolasd
Aino-KaisaPekonenvas
AnneliKiljunensd
MariaGuzeninasd
MaaritFeldt-Rantasd
SunaKymäläinensd
KristiinaSalonensd
MariaTolppanensd
TyttiTuppurainensd
PiaViitanensd
RiittaMyllersd
HarryWallinsd
JariMyllykoskivas
MarkusMustajärvivas
PaavoArhinmäkivas
MarkkuRossikesk
HannuHoskonenkesk
ArtoPirttilahtikesk
AnttiKurvinenkesk
KatriKulmunikesk
SariTanuskd
MarkkuPakkanenkesk
LauraHuhtasaarips
TuomoPuumalakesk
PäiviRäsänenkd
AnneKalmarikesk
SariSarkomaakok
MikaRaatikainenps
KimmoKiveläsin
ErkkiTuomiojasd
MerjaMäkisalo-Ropponensd
PeterÖstmankd
JariRonkainenps
JaniMäkeläps
ReijoHongistosin
SatuTaavitsainensd
HeliJärvinenvihr
ArjaJuvonenps
JohannaOjala-Niemeläsd
TiinaElovaarasin
HannaSarkkinenvas
TarjaFilatovsd
AilaPaloniemikesk
PetriHonkonenkesk
ToimiKankaanniemips
LeenaMerips
RamiLehtops
NiiloKeränenkesk
SeppoKääriäinenkesk
VilleVähämäkips
KariUotilavas
SariEssayahkd
JaanaPelkonenkok
PerttiHakanenkesk
TimoHeinonenkok
ArtoSatonenkok
Hanna-LeenaMattilakesk
SariMultalakok
KajTurunenkok
MattiTorvinensin
SariRaassinakok
MiaLaihokok
AndersAdlercreutzr
HannaKosonenkesk
OlliImmonenps
PauliKiurukok
SannaMarinsd
MariaLohelasin
TeuvoHakkarainenps
KatjaHänninenvas
MattiSemivas
JoonaRäsänensd
EeroHeinäluomasd
StefanWallinr
JuhoEerolaps
AnnikaLapintievas
Anna-MajaHenrikssonr
MikkoAlatalokesk
UllaParviainenkesk
VeronicaRehn-Kivir
AnneLouhelainensin
PekkaPuskakesk
MikaelaNylanderr
JuhaRehulakesk
HarriJaskarikok
ElinaLepomäkikok
MikkoSavolakesk
MarkusLohikesk
JukkaGustafssonsd
JyrkiKasvivihr
Mari-LeenaTalvitiekok
Saara-SofiaSirénkok
Vesa-MattiSaarakkalasin
LiAnderssonvas
AnnaKontulavas
JaniToivolavihr
SatuHassivihr