Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.39

Lakialoite LA 9/2020 vp 
Sari Tanus kd ym. 
 
Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tällä lakialoitteella ehdotetaan, että eturauhassyöpäseulontojen järjestäminen lisätään viralliseen, kansalliseen seulontaohjelmaan. Terveydenhuoltolakiin (1326/2010) esitetään lisättäväksi uusi pykälä kuntien järjestämistä, miespuolisten henkilöiden eturauhassyöpäseulonnoista. Seulontojen käytännön järjestämisestä, kohderyhmästä ja seulonta-ajoista tulee säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa seulonnoista. 

PERUSTELUT

Miesten eturauhassyöpä on Suomen yleisin syöpä. Suomessa eturauhassyöpään sairastuu vuosittain yli 5 000 miestä ja sairauteen kuolee joka vuosi yli 900 miestä. Syövän esiintyvyys nousee voimakkaasti. Vuonna 2017 syöpärekisterissä oli 5 446 uutta eturauhassyöpätapausta. THL:n ennusteen mukaan vuonna 2025 tulee olemaan jo 7 000 eturauhassyöpätapausta vuodessa. Eturauhassyöpäjärjestöjen katto-organisaatio Europa Uomon ja Euroopan Urologiyhdistyksen mukaan Euroopassa sairastuu vuosittain yli 400 000 miestä. Vastaavasti kuolleisuus on Euroopan tasolla noussut nopeassa tahdissa yli 100 000 mieheen vuodessa. Europa Uomo ja Euroopan Urologiyhdistys suosittelevatkin kiireellisesti eturauhassyövän seulonnan aloittamista kaikissa Euroopan maissa.  

Sairauden varhainen havaitseminen on äärimmäisen tärkeää, jotta syövän leviäminen voidaan ehkäistä. Eturauhassyövälle on tyypillistä, että niin kauan kuin se kasvaa eturauhasta ympäröivän kapselin sisällä, se ei aiheuta oireita. Siksi tauti pääsee usein leviämään pitkälle ennen kuin se aiheuttaa miehelle merkittäviä oireita. Seulonta voidaan toteuttaa helposti verikokeen avulla, sillä eturauhassyöpä nostaa useimmissa tapauksissa veren PSA-arvoa. Tutkimusten mukaan PSA-seulonta tulisi tehdä niin varhaisessa vaiheessa, että tauti ei ole muuntunut aggressiiviseksi eikä levinnyt. PSA-seulonta ja kehittyneet magneettikuvaustekniikat mahdollistavat eturauhassyövän varhaisen havaitsemisen. PSA-seulonta pelastaisi noin 30 % miehistä, jotka nyt kuolevat eturauhassyöpään. Eturauhassyöpäseulonnat säästäisivät näin ollen joka vuosi noin 300 miehen hengen.  

Seulonnoilla eturauhassyöpä saataisiin varhaisessa vaiheessa esiin ja hoito voitaisiin aloittaa riittävän ajoissa. Näin vältyttäisiin myös myöhäisen vaiheen hoitojen kalliilta kustannuksilta ja miehen elämänlaatua voitaisiin paremmin vaalia. Alan asiantuntijoiden mukaan potilaat, jotka kuuluvat riskiryhmään, tulisi seuloa jo 40-vuotiaina. Riskiryhmään kuuluvat potilaat, joiden lähisuvussa on nuorella iällä sairastettua eturauhassyöpää tai/ja usealla miehellä lähisuvussa äidin tai isän puolella on eturauhassyöpä. Muut miehet tulisi seuloa 50 ikävuodesta lähtien.  

Suomessa naisilla on ollut säännöllisesti tehtävä kohdunkaulasyövän seulonta jo yli 50 vuotta ja kattava rintasyövän seulonta, mammografia, yli 30 vuotta. Rintasyöpään sairastuu vuosittain lähes saman verran naisia kuin miehiä sairastuu eturauhassyöpään. Hallitus on hallitusohjelmassaan voimakkaasti painottanut tasa-arvon toteutumista kaikilla sektoreilla. Miesten tasa-arvonkin kannalta olisi erittäin tärkeää saada mahdollisimman nopeasti aikaan kattava eturauhassyövän seulonta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään terveydenhuoltolakiin (1326/2010) uusi 14 a § seuraavasti: 
14 a § 
Eturauhassyöpäseulonnat 
Kunnan tulee järjestää miespuolisille asukkailleen eturauhassyöpäseulonnat siten kuin valtioneuvoston asetuksessa seulonnoista tarkemmin säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 18.3.2020 
Sari Tanus kd 
Matti Semi vas 
Toimi Kankaanniemi ps 
Markus Lohi kesk 
Ilkka Kanerva kok 
Petri Honkonen kesk 
Hannu Hoskonen kesk 
Joonas Könttä kesk 
Kim Berg sd 
Mikko Lundén ps 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Mikko Kinnunen kesk 
Joakim Strand 
Antero Laukkanen kd 
Peter Östman kd 
Sari Essayah kd 
Päivi Räsänen kd 
Juha Sipilä kesk 
Juha Pylväs kesk 
Jouni Ovaska kesk 
Arto Pirttilahti kesk 
Veikko Vallin ps 
Vilhelm Junnila ps 
Petri Huru ps 
Lulu Ranne ps 
Jouni Kotiaho ps 
Olli Immonen ps 
Jari Ronkainen ps 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
Rami Lehto ps 
Jukka Mäkynen ps 
Sanna Antikainen ps 
Marko Kilpi kok 
Ari Koponen ps 
Veijo Niemi ps 
Hanna-Leena Mattila kesk 
Markku Eestilä kok 
Pia Kauma kok 
Inka Hopsu vihr 
Sheikki Laakso ps 
Arto Satonen kok 
Minna Reijonen ps 
Mikko Savola kesk 
Heikki Vestman kok 
Pihla Keto-Huovinen kok 
Timo Heinonen kok 
Mauri Peltokangas ps 
Juhana Vartiainen kok 
Paula Risikko kok 
Ben Zyskowicz kok 
Mika Niikko ps 
Hanna Huttunen kesk 
Petteri Orpo kok 
Kimmo Kiljunen sd 
Jari Myllykoski vas 
Kaisa Juuso ps 
Pasi Kivisaari kesk 
Heidi Viljanen sd 
Paula Werning sd 
Marko Asell sd 
Harry Harkimo liik 
Johannes Yrttiaho vas 
Arja Juvonen ps 
Pia Lohikoski vas 
Juha Mäenpää ps 
Mia Laiho kok 
Aki Lindén sd 
Pia Viitanen sd 
Ari Torniainen kesk 
Leena Meri ps 
Jukka Kopra kok 
Kai Mykkänen kok 
Markus Mustajärvi vas 
Tuomas Kettunen kesk 
Niina Malm sd 
Jaana Pelkonen kok 
Esko Kiviranta kesk 
Matias Marttinen kok 
Mikko Ollikainen 
Seppo Eskelinen sd 
Jari Koskela ps 
Sakari Puisto ps 
Mari-Leena Talvitie kok 
Janne Sankelo kok 
Jukka Gustafsson sd 
Jussi Halla-aho ps 
Riikka Purra ps 
Suna Kymäläinen sd 
Johannes Koskinen sd 
Raimo Piirainen sd 
Elina Lepomäki kok 
Sandra Bergqvist 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
Ruut Sjöblom kok 
Ville Kaunisto kok 
Katja Taimela sd 
Mikko Kärnä kesk 
Anne Kalmari kesk 
Tarja Filatov sd 
Veronica Rehn-Kivi 
Kalle Jokinen kok 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
Juho Kautto vas 
Mika Kari sd 
Ville Vähämäki ps 
Mats Löfström 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Ilmari Nurminen sd 
Hussein al-Taee sd 
Jussi Saramo vas 
Janne Heikkinen kok 
Katja Hänninen vas 
Pekka Aittakumpu kesk 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
Anders Adlercreutz 
Heikki Autto kok 
Tom Packalén ps 
Mari Holopainen vihr 
Bella Forsgrén vihr 
Hanna Holopainen vihr 
Tiina Elo vihr 
Maria Guzenina sd 
Jenna Simula ps 
Anu Vehviläinen kesk 
Anneli Kiljunen sd 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Kristiina Salonen sd 
Saara-Sofia Sirén kok 
Sari Multala kok 
Jussi Wihonen ps 
Mai Kivelä vas 
Johan Kvarnström sd  
Anders Norrback 
Pauli Kiuru kok 
Sebastian Tynkkynen ps 
Kari Tolvanen kok 
Ano Turtiainen ps 
Jani Mäkelä ps 
Mari Rantanen ps 
Sami Savio ps 
Ritva Elomaa ps 
Merja Kyllönen vas