Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LiVL 10/2016 vp

Viimeksi julkaistu 3.6.2016 10.08

Valiokunnan lausunto LiVL 10/2016 vp K 10/2016 vp Hallituksen vuosikertomus 2015

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2015 (K 10/2016 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 3.6.2016. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Liikenne- ja viestintävaliokunta on tässä lausunnossa käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä kertomuksessa selostettuja eduskunnan lausumia. 

Poistettavat lausumat

Liikenne- ja viestintävaliokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritetut ja kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi:  

Lentoliikenteen päästökauppa ja lentoasemaverkko (HE 209/2009 vpEV 245/2009 vp

Laajakaista ja tietoyhteiskunta (VNS 10/2010 vpEK 46/2010 vp

Liikennepoliittinen selonteko (VNS 2/2012 vpEK 17/2012 vp, lausumat 1 ja 4) 

Taajuushuutokaupan vaikutusten arviointi (HE 72/2012 vpEV 89/2012 vp

Ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestäminen (HE 17/2013 vpEV 126/2013 vp, lausumat 1 ja 2) 

Tietoyhteiskuntakaari (HE 221/2013 vpEV 106/2014 vp, lausumat 1 ja 2) 

Säilytettävät lausumat

Liikenne- ja viestintävaliokunta ei pidä seuraavien lausumien johdosta suoritettuja ja kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä vaan katsoo, että nämä eduskunnan lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee siten säilyttää hallituksen kertomuksessa:  

Pisteytysjärjestelmään pohjautuva ajokorttiseuraamusjärjestelmä (HE 212/2010 vpEV 269/2010 vp

Väylämaksulainsäädännön kokonaisuudistus (HE 65/2011 vpEV 53/2011 vp

Liikennepoliittinen selonteko (VNS 2/2012 vpEK 17/2012 vp, lausumat 2, 3, 5 ja 6) 

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma (VNS 4/2012 vpEK 32/2012 vp, lausuma 4) 

Ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestäminen (HE 17/2013 vpEV 126/2013 vp, lausuma 3) 

Tietoyhteiskuntakaari (HE 221/2013 vpEV 106/2014 vp, lausumat 3, 4, 5 ja 6) 

Väylämaksulain muuttaminen (HE 146/2014 vpEV 138/2014 vp

Uudet liikkumisvälineet (HE 24/2015 vpEV 110/2015 vp

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Liikenne- ja viestintävaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 26.5.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
AriJalonenps
jäsen
MarisannaJarvakesk
jäsen
JyrkiKasvivihr
jäsen
JukkaKoprakok
jäsen
SunaKymäläinensd
jäsen
Eeva-MariaMaijalakesk
jäsen
OutiMäkeläkok
jäsen
MarkkuPakkanenkesk
jäsen
JariRonkainenps
jäsen
SatuTaavitsainensd
jäsen
KatjaTaimelasd
jäsen
AriTorniainenkesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
JuhaPerttula