Valiokunnan lausunto
LiVL
3
2019 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen vuosikertomus 2018
Tarkastusvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen vuosikertomus 2018 (K 3/2019 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
ylijohtaja, osastopäällikkö
Juhapekka
Ristola
liikenne- ja viestintäministeriö
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Liikenne- ja viestintävaliokunta on käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä hallituksen vuosikertomuksessa 2018 selostettuja eduskunnan lausumia ja kannanottoja. 
Poistettavat lausumat ja kannanotot
Liikenne- ja viestintävaliokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta suoritetut ja kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ja kannanotot ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi: 
Liikennepoliittinen selonteko (VNS 2/2012 vpEK 17/2012 vp, kannanoton kohdat 2, 3, 5 ja 6)  
Sähköinen ensitunnistaminen (HE 74/2016 vpEV 103/2016 vp
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus (K 7/2017 vpEK 19/2017 vp)  
Liikenteen palveluista annetun lain toinen vaihe (HE 145/2017 vpEV 20/2018 vp
Säilytettävät lausumat
Liikenne- ja viestintävaliokunta ei pidä seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritettuja ja kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä vaan katsoo, että nämä lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee siten säilyttää hallituksen vuosikertomuksessa: 
Väylämaksulainsäädännön kokonaisuudistus (HE 65/2011 vpEV 53/2011 vp)  
Tietoyhteiskuntakaari (HE 221/2013 vpEV 106/2014 vp, lausumat 3 ja 4) 
Uudet liikkumisvälineet (HE 24/2015 vpEV 110/2015 vp)  
Luvanvaraista liikennettä koskevan sääntelyn noudattamisen viranomaisvalvonta (HE 161/2016 vpEV 27/2017 vp
Ajoneuvolain, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain toimivuus (HE 9/2017 vpEV 51/2017 vp
Ajokorttilain kokonaisuudistus (HE 146/2017 vpEV 29/2018 vp
Uusi tieliikennelaki (HE 180/2017 vpEV 65/2018 vp
Liikenteen palveluista annetun lain muuttaminen (HE 157/2018 vpEV 251/2018 vp
Kevytautojen käyttöönotto (HE 173/2018 vpEV 191/2018 vp
Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (HE 182/2018 vpEV 161/2018 vp
Moottorikelkkailureittien avaaminen raskaille moottorikelkoille (HE 185/2018 vpEV 172/2018 vp
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta (KAA 1/2017 vpEK 5/2018 vp)  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Liikenne- ja viestintävaliokunta esittää,
että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 20.9.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Suna
Kymäläinen
sd
varapuheenjohtaja
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Juho
Kautto
vas
jäsen
Jouni
Kotiaho
ps
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Kari
Tolvanen
kok
jäsen
Ano
Turtiainen
ps
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 23.9.2019 11.15