Viimeksi julkaistu 23.9.2019 11.15

Valiokunnan lausunto LiVL 3/2019 vp K 3/2019 vp  Hallituksen vuosikertomus 2018

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2018 (K 3/2019 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • ylijohtaja, osastopäällikköJuhapekkaRistola
    liikenne- ja viestintäministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Liikenne- ja viestintävaliokunta on käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä hallituksen vuosikertomuksessa 2018 selostettuja eduskunnan lausumia ja kannanottoja. 

Poistettavat lausumat ja kannanotot

Liikenne- ja viestintävaliokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta suoritetut ja kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ja kannanotot ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi: 

Säilytettävät lausumat

Liikenne- ja viestintävaliokunta ei pidä seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritettuja ja kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä vaan katsoo, että nämä lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee siten säilyttää hallituksen vuosikertomuksessa: 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Liikenne- ja viestintävaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 20.9.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
SunaKymäläinensd
varapuheenjohtaja
AriTorniainenkesk
jäsen
PekkaAittakumpukesk
jäsen
JanneHeikkinenkok
jäsen
JuhoKauttovas
jäsen
JouniKotiahops
jäsen
JohanKvarnströmsd
jäsen
SheikkiLaaksops
jäsen
MatiasMarttinenkok
jäsen
JenniPitkovihr
jäsen
KariTolvanenkok
jäsen
AnoTurtiainenps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
JuhaPerttula