Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

MmVL 7/2016 vp

Viimeksi julkaistu 27.6.2016 15.20

Valiokunnan lausunto MmVL 7/2016 vp K 10/2016 vp Hallituksen vuosikertomus 2015

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2015 (K 10/2016 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle 3.6.2016 mennessä. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että vuosikertomuksen liitteeseen 3 (Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta) ei ole maa- ja metsätalousvaliokunnan osioon sisällytetty "Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi, valtioneuvoston selonteko (VNS 5/2009 vp — EK 7/2010 vp)" otsakkeen alla olevan kannanoton mukaisia neljää kohtaa eikä "Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamisen vaikutusten seuranta (HE 121/2013 vp — EV 186/2013 vp)" otsakkeen alla olevaa yhtä lausumaa. Kannanoton kohdat ja lausuma olisi tullut sisällyttää kyseiseen osioon. 

Valiokunta katsoo, että sen ehdotuksesta hyväksytyt alla olevat lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää: 

Riistavahinkolain vaikutukset (HE 90/2008 vp — EV 198/2008 vp) 

Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi, valtioneuvoston selonteko (VNS 5/2009 vp — EK 7/2010 vp) 

Riistanhoitomaksut (HE 237/2010 vp — EV 275/2010 vp) 

Pienteurastamojen lihantarkastus (HE 293/2010 vp — EV 333/2010 vp) 

Maatilainvestointien hankinta (HE 294/2010 vp — EV 367/2010 vp) 

Kaupallisen kalastuksen vakuutustuki (HE 129/2012 vp — EV 151/2012 vp), 2. lausuma 

Viljelylohkojen hyväksytty pinta-ala (HE 156/2012 vp — EV 7/2013 vp) 

Metsälain muutos (HE 75/2013 vp — EV 175/2013 vp) 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamisen vaikutusten seuranta (HE 121/2013 vp — EV 186/2013 vp) 

Satovahinkovakuutusten vakuutusmaksuvero (HE 143/2013 vp — EV 196/2013 vp) 

Elintarviketurvallisuusselonteko 2013—2017 (VNS 5/2013 vp — EK 5/2014 vp) 

Metsäpoliittisen selonteon toimeenpano (VNS 1/2014 vp — EK 13/2014 vp) 

Maaseudun kehittämisen tukemiseen liittyvän byrokratian karsiminen (HE 195/2014 vp — EV 200/2014 vp) 

Uudistetun maatalouspolitiikan toimeenpanoon liittyvät lausumat (HE 140/2014 vp — EV 229/2014 vp) 

Ympäristökorvaukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014—2020 (HE 177/2014 vp — EV 230/2014 vp) 

Yhteisaluelain muutostarpeiden arviointi (HE 192/2014 vp — EV 353/2014 vp) 

Kalataloushallinnon uudelleen organisointi (HE 353/2014 vp — EV 301/2014 vp) 

Vähämerkityksisen tuen myöntämistä koskeva rekisteri (HE 138/2014 vp — EV 219/2014 vp) 

Aluehallintoa ja ympäristöterveydenhuoltoa koskevat rakenteelliset uudistukset (HE 235/2014 vp — EV 344/2014 vp) 

Valiokunta katsoo, että seuraavat lausumat voidaan poistaa: 

Siemenperunakeskus (HE 70/2002 vp — EV ) 

Kaupallisen kalastuksen vakuutustuki (HE 129/2012 vp — EV 151/2012 vp), 1. lausuma 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Maa- ja metsätalousvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 20.5.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
JariLeppäkesk
varapuheenjohtaja
ReijoHongistops
jäsen
MarkkuEestiläkok
jäsen
PerttiHakanenkesk
jäsen
TeuvoHakkarainenps
jäsen
HannaHalmeenpäävihr
jäsen
LasseHautalakesk
jäsen
AnneKalmarikesk
jäsen
KariKulmalaps
jäsen
JariMyllykoskivas
jäsen
MatsNylundr
jäsen
HarryWallinsd
jäsen
EerikkiViljanenkesk
jäsen
PeterÖstmankd
varajäsen
JukkaKoprakok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
CarlSelenius