Valiokunnan lausunto
SiVL
1
2019 vp
Sivistysvaliokunta
Hallituksen vuosikertomus 2018
Tarkastusvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen vuosikertomus 2018 (K 3/2019 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
ylijohtaja
Mika
Tammilehto
opetus- ja kulttuuriministeriö
johtaja
Henni
Axelin
opetus- ja kulttuuriministeriö
johtaja
Tiina
Kivisaari
opetus- ja kulttuuriministeriö
johtaja
Jorma
Waldén
opetus- ja kulttuuriministeriö
opetusneuvos
Maija
Innola
opetus- ja kulttuuriministeriö
opetusneuvos
Maarit
Palonen
opetus- ja kulttuuriministeriö
opetusneuvos
Jussi
Pihkala
opetus- ja kulttuuriministeriö
neuvotteleva virkamies
Virpi
Hiltunen
opetus- ja kulttuuriministeriö
hallitussihteeri
Marjaana
Larpa
opetus- ja kulttuuriministeriö
erityisasiantuntija
Marleena
Luopa
opetus- ja kulttuuriministeriö
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Sivistysvaliokunta on käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä hallituksen vuosikertomuksessa 2018 selostettuja eduskunnan lausumia. 
Poistettavat lausumat
Sivistysvaliokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritetut ja kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi: 
Ammattikorkeakoulut, rahoitusjärjestelmä (HE 206/2002 vp — EV 306/2002 vp) 
Varautuminen hyvitysmaksun rahoituksen monipuolistamiseen (HE 249/2014 vp — EV 239/2014 vp) 
Museoalan ajantasaisuuden ja kokonaisuudistuksen tarpeen arviointi (HE 303/2014 vp — EV 275/2014 vp) 
Opetus ja kulttuuritoimen rahoituksen kehittämissuunnitelma (HE 304/2019 vp — EV 297/2014 vp) 
Opintotuen reaalikehityksen seuranta (HE 40/2015 vp — EV 39/2015 vp) 
Yksityisarkistot (HE 191/2016 vp — EV 181/2016 vp). 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Sivistysvaliokunta esittää,
että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 27.9.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
jäsen
Sanna
Antikainen
ps
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Emma
Kari
vihr
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Pirkka-Pekka
Petelius
vihr
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 30.9.2019 11.42