Viimeksi julkaistu 17.8.2022 15.27

Valiokunnan lausunto SiVL 19/2022 vp K 2/2022 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2021

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2021 (K 2/2022 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2022. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • johtaja Tiina Kivisaari 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • opetusneuvos Tarja Kahiluoto 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • opetusneuvos Maarit Palonen 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • hallitusneuvos Piritta Sirvio 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen 
  valtiovarainministeriö
 • lakimies Titta Honkala 
  sosiaali- ja terveysministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen vuosikertomuksen 2021 liitteessä 3 on selostettu toimenpiteet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta. Sivistysvaliokunta on käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä hallituksen vuosikertomuksessa 2021 selostettuja eduskunnan lausumia ja kannanottoja. 

Poistettavat lausumat ja kannanoton kohdat

Sivistysvaliokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien ja kannanoton kohtien johdosta suoritetut ja kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ja kannanoton kohdat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi: 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Sivistysvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon. 
Helsingissä 16.6.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Paula Risikko kok 
 
varapuheenjohtaja 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
jäsen 
Sanna Antikainen ps 
 
jäsen 
Marko Asell sd 
 
jäsen 
Jukka Gustafsson sd 
 
jäsen 
Veronika Honkasalo vas 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Mikko Kinnunen kesk 
 
jäsen 
Pasi Kivisaari kesk 
 
jäsen 
Mikko Ollikainen 
 
jäsen 
Pirkka-Pekka Petelius vihr 
 
jäsen 
Sofia Vikman kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marja Lahtinen