Siirry sisältöön

SiVL 4/2020 vp

Viimeksi julkaistu 27.4.2020 8.45

Valiokunnan lausunto SiVL 4/2020 vp M 11/2020 vp Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Sivistysvaliokunta

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta (M 11/2020 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava perustuslakivaliokunnalle.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Käsiteltävänä olevassa 31.3.2020 annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään valmiuslain (1552/2011) 8 §:n nojalla valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta. Vastaavasta toimivaltuuksien käyttöönotosta annettu asetus (125/2020) on voimassa 13.4.2020 asti. 

Sivistysvaliokunnan toimialaa koskien nyt käsiteltävänä olevan asetuksen 3 §:ssä säädetään kunnan oikeudesta luopua mm. varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisen päivähoidon järjestämistä koskevista tehtävistä. Asetuksen 6 §:ssä säädetään, että valmiuslain 109 §:n 1 momentissa tarkoitettu opetuksen ja koulutuksen järjestäjien opetus- ja muu toiminta voidaan keskeyttää tai sitä voidaan rajoittaa koko valtakunnan alueella ja että opetuksen ja koulutuksen järjestäjien velvollisuutta järjestää opetus- ja muuta toimintaa sekä ateria-, kuljetus-, ja majoitusetuuksia voidaan valmiuslain 109 §:n 2 momentin mukaisesti rajoittaa koko valtakunnan alueella. 

Perustelumuistiosta ilmenevistä syistä sivistysvaliokunta puoltaa valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien määräajan jatkamista käsiteltävänä olevan asetuksen mukaisesti. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Sivistysvaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 2.4.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
PaulaRisikkokok
varapuheenjohtaja
Eeva-JohannaElorantasd
jäsen
SannaAntikainenps
jäsen
MarkoAsellsd
jäsen
VeronikaHonkasalovas
jäsen
KaisaJuusops
jäsen
EmmaKarivihr
jäsen
HilkkaKemppikesk
jäsen
AnneliKiljunensd
jäsen
PasiKivisaarikesk
jäsen
AriKoponenps
jäsen
SariMultalakok
jäsen
MikkoOllikainenr
jäsen
SariSarkomaakok
varajäsen
NooraKoponenvihr
varajäsen
JohanKvarnströmsd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MarjaLahtinen