Viimeksi julkaistu 9.5.2021 21.43

Valiokunnan lausunto SiVL 9/2020 vp K 1/2020 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2019

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2019 (K 1/2020 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 16.10.2020. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Sivistysvaliokunta on käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä hallituksen vuosikertomuksessa 2019 selostettuja eduskunnan lausumia.  

Poistettavat lausumat

Sivistysvaliokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritetut ja kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi:  

 

  • Yliopistouudistus, toteutumisen ja vaikutusten seuraaminen (HE 7/2009 vp — EV 103/2009 vp), lausuma 5. 

  • Oppimisen tukeminen, Erityisopetus (HE 109/2009 vp — EV 90/2010 vp) lausuma 2. 

  • Erikoistumiskoulutusta koskeva tiedonkeruu (HE 241/2014 vp — EV 210/2014 vp) 

  • Ammattikorkeakoululaki ja laki yliopistolain 49 §:n muuttamisesta (HE 26/2014 vp — EV 134/2014 vp), lausuma 3. 

  • Nuorisolain tavoitteiden toteutuminen (HE 111/2016 vp — EV 175/2016 vp) 

  • Kiusaamisen ehkäisy ja koulurauha (HE 206/2016 vp — EV 259/2016 vp) 

  • Organisaatiouudistuksen vaikutukset (HE 31/2017 vp — EV 49/2017 vp ) 

  • Opintotukineuvonta Kansaneläkelaitoksen toiminnassa (HE 36/2017 vp — EV 77/2017 vp)  

  • Ammatillisen koulutuksen reformi, toimeenpano ja vaikutusten seuranta (HE 39/2017 vp — EV 86/2017 vp), lausuma 3. 

  • Valtioneuvoston selonteko tietopolitiikasta ja tekoälystä (VNS 7/2018 vp — EK 53/2018 vp), kannanoton kohta 3. 

Puuttuvat lausumat

Valiokunta huomauttaa, että nyt käsiteltävänä olevasta hallituksen vuosikertomuksesta 2019 (K 1/2020 vp) puuttuu seuraavat lausumat ja niitä koskevat toimenpideselvitykset: korkeakoulukonsortioita ja korkeakoulujen opetusyhteistyötä koskevat lausumat 1 ja 2 (HE 73/2017 vp — EV 172/2017 vp) sekä opiskelijoiden oppimateriaalilisää koskeva lausuma 2 (HE 171/2018 vp — EV 141/2018 vp). Valiokunta on saanut näitä koskevat lisäselvitykset opetus- ja kulttuuriministeriöstä.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Sivistysvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 10.9.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Paula Risikko kok 
 
varapuheenjohtaja 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
jäsen 
Sanna Antikainen ps 
 
jäsen 
Veronika Honkasalo vas 
 
jäsen 
Hilkka Kemppi kesk 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Mikko Kinnunen kesk 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Ari Koponen ps 
 
jäsen 
Mikko Ollikainen 
 
varajäsen 
Inka Hopsu vihr 
 
varajäsen 
Ville Kaunisto kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marja Lahtinen