Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

StVL 5/2020 vp

Viimeksi julkaistu 16.9.2020 14.28

Valiokunnan lausunto StVL 5/2020 vp K 1/2020 vp  Hallituksen vuosikertomus 2019

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2019 (K 1/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 16.10.2020. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt hallituksen vuosikertomuksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksesta hyväksyttyjen eduskunnan lausumien osalta (yhteensä 28 kappaletta). Valiokunta esittää hallituksen selvitysten johdosta seuraavat huomautukset. 

Poistettavat lausumat

Valiokunta katsoo, että seuraavien lausumien johdosta suoritetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi ja ne voidaan poistaa: 

  • Vanhuspalvelulain toteutuminen, HE 160/2012 vp, lausumat 1. ja 2. 

  • Perhehoitolain vaikutukset, HE 256/2014 vp. 

  • Erikoissairaanhoidon työnjaon uudistuksen ja terveydenhuoltolain tarkoittamien kielellisten oikeuksien seuranta, HE 224/2016 vp, lausuma 2. 

  • Työttömyysturvan omavastuupäivin toteutettava aktiivimalli, HE 124/2017 vp. 

  • Terveydenhuoltolain 50 pykälän 3 momentti on muutettava, KAA 3/2017 vp. 

Säilytettävät lausumat

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksesta hyväksytyt muut kuin edellä mainitut lausumat ovat edelleen tarpeellisia, ja ne tulee säilyttää hallituksen kertomuksessa. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 16.9.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
MarkusLohikesk
varapuheenjohtaja
MiaLaihokok
jäsen
KimBergsd
jäsen
KaisaJuusops
jäsen
ArjaJuvonenps
jäsen
NooraKoponenvihr
jäsen
AkiLindénsd
jäsen
Hanna-LeenaMattilakesk
jäsen
VeronicaRehn-Kivir
jäsen
MinnaReijonenps
jäsen
HannaSarkkinenvas
jäsen
HeidiViljanensd
jäsen
SofiaVirtavihr
varajäsen
TerhiKoulumieskok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
PäiviSalo