Viimeksi julkaistu 9.5.2021 21.49

Valiokunnan lausunto StVL 5/2020 vp K 1/2020 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2019

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2019 (K 1/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 16.10.2020. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt hallituksen vuosikertomuksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksesta hyväksyttyjen eduskunnan lausumien osalta (yhteensä 28 kappaletta). Valiokunta esittää hallituksen selvitysten johdosta seuraavat huomautukset. 

Poistettavat lausumat

Valiokunta katsoo, että seuraavien lausumien johdosta suoritetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi ja ne voidaan poistaa: 

  • Vanhuspalvelulain toteutuminen, HE 160/2012 vp, lausumat 1. ja 2. 

  • Perhehoitolain vaikutukset, HE 256/2014 vp. 

  • Erikoissairaanhoidon työnjaon uudistuksen ja terveydenhuoltolain tarkoittamien kielellisten oikeuksien seuranta, HE 224/2016 vp, lausuma 2. 

  • Työttömyysturvan omavastuupäivin toteutettava aktiivimalli, HE 124/2017 vp. 

  • Terveydenhuoltolain 50 pykälän 3 momentti on muutettava, KAA 3/2017 vp. 

Säilytettävät lausumat

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksesta hyväksytyt muut kuin edellä mainitut lausumat ovat edelleen tarpeellisia, ja ne tulee säilyttää hallituksen kertomuksessa. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 16.9.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Markus Lohi kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Aki Lindén sd 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Hanna Sarkkinen vas 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 
varajäsen 
Terhi Koulumies kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Päivi Salo