Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

StVL 7/2020 vp

Viimeksi julkaistu 17.11.2020 11.04

Valiokunnan lausunto StVL 7/2020 vp HE 214/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi (HE 214/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava valtiovarainvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • hallitussihteeriSaaraRahko
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • erityisasiantuntijaElisaFagerström
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • johtajaMikaRämet
  Tampereen yliopisto, Rokotetutkimuskeskus
 • ylilääkäriHannaNohynek
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

 • valtiovarainministeriö
 • Finanssivalvonta
 • Valtiokonttori
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö
 • Finanssiala ry

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan, että valtioneuvosto voisi myöntää valtiontakuun covid-19-rokotteiden aiheuttamien henkilövahinkojen varalta annettavalle lääkevahinkovakuutukselle, jos jälleenvakuutusta ei ole saatavissa markkinoilta. Esitetty valtiontakuu on tarpeellinen, jos lääkevahinkovakuutusta tarjoava yhtiö ei saa markkinoilta jälleenvakuutusta, joka korvaisi myös covid-19-rokotteeseen liittyvät vahingot. Yhtiön oma varallisuus ei todennäköisesti riitä kattamaan mahdollisia vahinkoja ilman jälleenvakuutusta. Ilman jälleenvakuutusta covid-19-rokotteen aiheuttamat vahingot suljetaan vakuutuksen ulkopuolelle. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta korostaa, että lakiesityksen tavoitteena on varmistaa covid-19-rokotteesta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen vakuuttaminen ja korvaaminen samalla tavoin kuin muiden lääke- ja rokotevahinkojen. Covid-19-rokotuksilla voidaan nopeuttaa yhteiskunnan palauttamista normaalitilaan, millä on myönteisiä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Vakuutusturvalla voi olla huomattava vaikutus kansalaisten rokotushalukkuuteen ja siten myös rokotuskattavuuteen. Valiokunta pitää esitettyä valtiontakuuta näin ollen erittäin perusteltuna covid-19-epidemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Samalla valiokunta kuitenkin korostaa, että valtiontakuun tulee olla määräaikainen ja viimesijainen ja se tulee myöntää vain, jos markkinoilta ei ole saatavissa jälleenvakuutusta kohtuullisin ehdoin.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää,

että valtiovarainvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 12.11.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
MarkusLohikesk
varapuheenjohtaja
MiaLaihokok
jäsen
Anna-KaisaIkonenkok
jäsen
KaisaJuusops
jäsen
NooraKoponenvihr
jäsen
AkiLindénsd
jäsen
Hanna-LeenaMattilakesk
jäsen
IlmariNurminensd
jäsen
VeronicaRehn-Kivir
jäsen
MinnaReijonenps
jäsen
JuhanaVartiainenkok
jäsen
HeidiViljanensd
jäsen
SofiaVirtavihr
varajäsen
KatjaHänninenvas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
SannaPekkarinen