Viimeksi julkaistu 9.5.2021 21.43

Valiokunnan lausunto StVL 7/2020 vp HE 214/2020 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi

Valtiovarainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi (HE 214/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava valtiovarainvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • hallitussihteeri Saara Rahko 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • erityisasiantuntija Elisa Fagerström 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • johtaja Mika Rämet 
  Tampereen yliopisto, Rokotetutkimuskeskus
 • ylilääkäri Hanna Nohynek 
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

 • valtiovarainministeriö
 • Finanssivalvonta
 • Valtiokonttori
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö
 • Finanssiala ry

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan, että valtioneuvosto voisi myöntää valtiontakuun covid-19-rokotteiden aiheuttamien henkilövahinkojen varalta annettavalle lääkevahinkovakuutukselle, jos jälleenvakuutusta ei ole saatavissa markkinoilta. Esitetty valtiontakuu on tarpeellinen, jos lääkevahinkovakuutusta tarjoava yhtiö ei saa markkinoilta jälleenvakuutusta, joka korvaisi myös covid-19-rokotteeseen liittyvät vahingot. Yhtiön oma varallisuus ei todennäköisesti riitä kattamaan mahdollisia vahinkoja ilman jälleenvakuutusta. Ilman jälleenvakuutusta covid-19-rokotteen aiheuttamat vahingot suljetaan vakuutuksen ulkopuolelle. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta korostaa, että lakiesityksen tavoitteena on varmistaa covid-19-rokotteesta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen vakuuttaminen ja korvaaminen samalla tavoin kuin muiden lääke- ja rokotevahinkojen. Covid-19-rokotuksilla voidaan nopeuttaa yhteiskunnan palauttamista normaalitilaan, millä on myönteisiä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Vakuutusturvalla voi olla huomattava vaikutus kansalaisten rokotushalukkuuteen ja siten myös rokotuskattavuuteen. Valiokunta pitää esitettyä valtiontakuuta näin ollen erittäin perusteltuna covid-19-epidemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Samalla valiokunta kuitenkin korostaa, että valtiontakuun tulee olla määräaikainen ja viimesijainen ja se tulee myöntää vain, jos markkinoilta ei ole saatavissa jälleenvakuutusta kohtuullisin ehdoin.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää,

että valtiovarainvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 12.11.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Markus Lohi kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Aki Lindén sd 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Juhana Vartiainen kok 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 
varajäsen 
Katja Hänninen vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Sanna Pekkarinen