Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TaVL 18/2016 vp

Viimeksi julkaistu 6.6.2016 12.54

Valiokunnan lausunto TaVL 18/2016 vp K 10/2016 vp Hallituksen vuosikertomus 2015

Talousvaliokunta

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2015 (K 10/2016 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle 3.6.2016 mennessä. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Perustuslakivaliokunnan mukaan valiokuntien on huolehdittava eduskunnan lausumiin kohdistuvasta seurantatehtävästä hallituksen kertomusta käsiteltäessä (PeVM 1/2014 vp). Eduskunta on hallituksen vuosikertomuksen 2015 liitteestä 3 ilmenevästi hyväksynyt talousvaliokunnan ehdotuksesta kolme lausumaa. Lausumat koskevat energiamarkkinoiden manipulaatiota koskevia rangaistussäännöksiä (HE 50/2014 vp, TaVM 7/2014 vp, EV 75/2014 vp), kirjanpitolain muuttamista (HE 89/2015 vp, TaVM 16/2015 vp, EV 95/2015 vp) ja metsähakesähkön tuen vaikutusten seurantaa (HE 360/2014 vp, TaVM 32/2014 vp, EV 103/2015 vp).  

Hallituksen vuosikertomuksen mukaan työ- ja elinkeinoministeriön ja oikeusministeriön välillä on aloitettu energiamarkkinoiden manipulaatiota koskevien rangaistussäännösten muuttamiseen tähtäävät keskustelut.  

Kirjanpitolain muuttamista koskevan lausuman tavoitteiden toteutuminen riippuu osittain talousvaliokunnassa vielä vireillä olevan hallituksen esityksen HE 70/2016 vp tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi käsittelystä. 

Metsähakesähkön tuen rajaamista koskevan lausuman mukaiset toimet ovat riippuvaisia komission hyväksynnästä. Kertomuksen mukaan asian käsittely on komissiossa edelleen kesken, minkä johdosta metsähakesähköä koskevat lausumat eivät ole johtaneet toimenpiteisiin. 

Talousvaliokunta toteaa, että valiokunnan esityksestä hyväksytyt lausumat ja kannanotot esitetään jätettäviksi edelleen voimaan.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Talousvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 1.6.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
KajTurunenps
varapuheenjohtaja
HarriJaskarikok
jäsen
HarryHarkimokok
jäsen
LauriIhalainensd
jäsen
KatriKulmunikesk
jäsen
EeroLehtikok
jäsen
RamiLehtops
jäsen
MikaLintiläkesk
jäsen
MarttiMölsäps
jäsen
ArtoPirttilahtikesk
jäsen
JoakimStrandr
jäsen
AnteroVartiavihr
varajäsen
SariEssayahkd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
TeijaMiller