Valiokunnan lausunto
TiVL
1
2019 vp
Tiedusteluvalvontavaliokunta
Hallituksen vuosikertomus 2018
Tarkastusvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen vuosikertomus 2018 (K 3/2019 vp): Asia on saapunut tiedusteluvalvontavaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Perustuslakivaliokunnan mukaan valiokuntien on huolehdittava eduskunnan lausumiin kohdistuvasta seurantatehtävästä hallituksen kertomusta käsiteltäessä (PeVL 25/2016 vp, s. 1). 
Tiedusteluvalvontavaliokunta on uusi. Se on asetettu vasta vuoden 2019 valtiopäivillä 1 päivänä helmikuuta 2019 voimaan tulleen lainsäädännön nojalla. Hallituksen vuosikertomuksessa 2018 ei ole tiedusteluvalvontavaliokunnan esityksiin perustuvia lausumia, eikä valiokunnalla siksi ole lausuttavaa kertomuksesta. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Tiedusteluvalvontavaliokunta esittää,
että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 27.9.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Mika
Kari
sd
varapuheenjohtaja
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Päivi
Räsänen
kd
jäsen
Sofia
Vikman
kok
varajäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Sami
Manninen
Viimeksi julkaistu 1.10.2019 15.24