Viimeksi julkaistu 9.5.2021 21.43

Valiokunnan lausunto TiVL 1/2020 vp K 1/2020 vp Tiedusteluvalvontavaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2019

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2019 (K 1/2020 vp): Asia on saapunut tiedusteluvalvontavaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 16.10.2020. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Perustuslakivaliokunnan mukaan valiokuntien on huolehdittava eduskunnan lausumiin kohdistuvasta seurantatehtävästä hallituksen kertomusta käsiteltäessä (PeVL 25/2016 vp, s. 1). 

Hallituksen vuosikertomuksessa 2019 ei ole tiedusteluvalvontavaliokunnan esityksiin perustuvia lausumia, eikä valiokunnalla siksi ole lausuttavaa kertomuksesta.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Tiedusteluvalvontavaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 8.9.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Mika Kari sd 
 
varapuheenjohtaja 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
jäsen 
Tarja Filatov sd 
 
jäsen 
Pauli Kiuru kok 
 
jäsen 
Antti Kurvinen kesk 
 
jäsen 
Sari Multala kok 
 
jäsen 
Markus Mustajärvi vas 
 
jäsen 
Mari Rantanen ps 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Päivi Räsänen kd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Sami Manninen