Viimeksi julkaistu 15.7.2021 11.10

Valiokunnan lausunto TiVL 1/2021 vp K 3/2021 vp Tiedusteluvalvontavaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2020

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2020 (K 3/2021 vp): Asia on saapunut tiedusteluvalvontavaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2021. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Perustuslakivaliokunnan mukaan valiokuntien on huolehdittava eduskunnan lausumiin kohdistuvasta seurantatehtävästä hallituksen kertomusta käsiteltäessä (PeVL 25/2016 vp, s. 1).  

Hallituksen vuosikertomuksessa 2020 ei ole tiedusteluvalvontavaliokunnan esityksiin perustuvia lausumia, eikä valiokunnalla siksi ole lausuttavaa kertomuksesta.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Tiedusteluvalvontavaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 18.6.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Mika Kari sd 
 
varapuheenjohtaja 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
jäsen 
Tarja Filatov sd 
 
jäsen 
Heli Järvinen vihr 
 
jäsen 
Pauli Kiuru kok 
 
jäsen 
Markus Mustajärvi vas 
 
jäsen 
Mari Rantanen ps 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Päivi Räsänen kd 
 
jäsen 
Juha Sipilä kesk. 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Sami Manninen.