Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TyVL 4/2016 vp

Viimeksi julkaistu 2.6.2016 11.56

Valiokunnan lausunto TyVL 4/2016 vp K 10/2016 vp Hallituksen vuosikertomus 2015

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2015 (K 10/2016 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle 3.6.2016 mennessä. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • vanhempi hallitussihteeriTimoMeling
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • neuvotteleva virkamiesPekkaHumalto
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • neuvotteleva virkamiesPirjoLillsunde
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • lakimiesLauraTerho
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • poliisitarkastajaAriEvwaraye
  sisäministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • sisäministeriön rajavartio-osasto

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on käsitellyt hallituksen vuosikertomuksen niiden kuuden lausuman osalta, jotka on hyväksytty työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotuksesta.  

Lausumat

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritettu, kertomuksessa selostettu toimenpide on riittävä tai lausuma on muutoin käynyt tarpeettomaksi: 

Tasa-arvoselonteko (VNS 7/2010 vp — EK 51/2010 vp), kohta 3 
Valiokunta edellytti tasa-arvosuunnitelmasta antamassaan mietinnössä, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiselle toimintaohjelmalle osoitetaan valtion talousarviossa riittävät, pitkäjänteisen toiminnan mahdollistavat määrärahat. Toimintaohjelma hyväksyttiin vuosiksi 2010—2015, minkä vuoksi lausuma on käynyt tarpeettomaksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä jatketaan myös ohjelman päättymisen jälkeen. Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota poikien ja miesten kohtaamaan väkivaltaan ja sen ehkäisemiseen.  Valiokunta korostaa, että lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisessä ja palveluja suunniteltaessa tulee molemmat sukupuolet huomioida sekä väkivallan uhreina että väkivallan tekijöinä. Miesten kokema lähisuhde- ja perheväkivalta on vielä vaietumpi asia kuin naisten kokema väkivalta, ja uhreja on vaikea saada avun piiriin. Toisaalta naisen väkivaltaisuudesta vaietaan yhteiskunnassa edelleen ja väkivaltaan syyllistyneen naisen on vaikea saada apua ongelmaansa. Sekä miesuhreja että toisaalta väkivaltaiseen käytökseen alttiita naisia on vaikea tavoittaa ilman erityisesti heille suunnattuja palveluja.  
Sairauspäiväkarenssien poistaminen vuosilomalaista (HE 203/2012 vp — EV 31/2013 vp). 
Eduskunnan kirjelmä kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomuksesta 2014 (K 19/2014 vp — EK 53/2014 vp), kohta 4. 

Muilta osin valiokunnan esityksestä hyväksytyt lausumat ja kannanotot esitetään jätettäväksi edelleen voimaan. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 20.5.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
TarjaFilatovsd
jäsen
AndersAdlercreutzr
jäsen
JuhoEerolaps
jäsen
PerttiHakanenkesk
jäsen
HannakaisaHeikkinenkesk
jäsen
ReijoHongistops
jäsen
AnnaKontulavas
jäsen
JaanaLaitinen-Pesolakok
jäsen
MerjaMäkisalo-Ropponensd
jäsen
IlmariNurminensd
jäsenEeroSuutarikok
jäsen
JuhanaVartiainenkok
jäsen
EerikkiViljanenkesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MarjaanaKinnunen