Viimeksi julkaistu 9.5.2021 21.43

Valiokunnan lausunto VaVL 5/2020 vp K 1/2020 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2019

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2019 (K 1/2020 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 16.10.2020. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostossa, jolle muut jaostot ovat antaneet lausuntonsa. 

Asiantuntijat

Kunta- ja terveysjaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • sosiaali- ja terveysministeriö

Asunto- ja ympäristöjaosto on kuullut: 

  • erityisasiantuntija Mari-Linda Harju-Oksanen 
    ympäristöministeriö
  • erityisasiantuntija Nina Lehtosalo 
    ympäristöministeriö
  • rakennusneuvos Timo Tähtinen 
    ympäristöministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valtiovarainvaliokunta on tässä lausunnossaan ottanut kantaa vain kertomukseen sisältyviin valtiovarainvaliokunnan lausumiin. 

Poistettaviksi esitettävät lausumat

Valiokunta katsoo, että seuraavat lausumat voidaan poistaa: 

EK 31/2011 vpHE 59/2011 vp, HE 119/2011 vp, HE 128/2011 vp, VaVM 26/2011 vp 

Säätutkaverkon laajentaminen 

EK 31/2018 vpHE 123/2018 vp, HE 232/2018 vp, VaVM 28/2018 vp 

Lausuma 1 Taiteen valtionosuusuudistus 

EK 24/2019 vpHE 29/2019 vp, HE 89/2019 vp, VaVM 20/2019 vp 

Lausuma 1 Pakolaisneuvonta ry:n rahoitus Lausuma 2 Syyttäjälaitoksen lisäresurssitarpeiden huomioiminen 

Valiokunta toteaa lisäksi, että se pitää edelleen perusteltuna eduskunnan vuonna 2012 hyväksymää lausumaa eduskunnan finanssivallan huomioon ottamisesta EU-lainsäädäntöuudistuksissa (HE 155/2012 vpEV 174/2012 vp, VaVM 38/2012 vp). Valiokunta tulee kuitenkin arvioimaan lausuman päivittämistarvetta ja sen uutta muotoilua ennen seuraavan hallituksen vuosikertomuksen käsittelyä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Valtiovarainvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 16.10.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johannes Koskinen sd 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz 
 
jäsen 
Tarja Filatov sd 
 
jäsen 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
 
jäsen 
Vilhelm Junnila ps 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Jari Koskela ps 
 
jäsen 
Pia Lohikoski vas 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Iiris Suomela vihr 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 
varajäsen 
Petri Honkonen kesk 
 
varajäsen 
Inka Hopsu vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mari Nuutila