Valiokunnan lausunto
YmVL
1
2019 vp
Ympäristövaliokunta
Hallituksen vuosikertomus 2018
Tarkastusvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen vuosikertomus 2018 (K 3/2019 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
erityisasiantuntija
Raili
Venäläinen
ympäristöministeriö
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Ympäristövaliokunta on käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä hallituksen vuosikertomuksessa 2018 selostettuja eduskunnan lausumia. 
Säilytettävät lausumat
Valiokunta ei pidä seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritettuja ja kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä vaan katsoo, että nämä eduskunnan lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee siten säilyttää hallituksen vuosikertomuksessa: 
- Vesilainsäädännön tarkistaminen ja ympäristöhallinnon resurssit (HE 277/2009 vp — EV 355/2010 vp) 
- Matkaviestinverkkojen sisätilakuuluvuus asuinrakennuksissa (HE 220/2016 vp — EV 189/2016 vp) 
- Asumistuen uudistuksen vaikutusten seuraaminen (HE 231/2016 vp — EV 237/2016 vp), 2. lausuma 
- Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 (VNS 7/2017 vp — EK 4/2018 vp) 
- Jätelain muuttaminen (HE 195/2017 vp — EV 42/2018 vp), 2. lausuma 
Poistettavat lausumat
Valiokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritetut ja kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi: 
- Öljysuojarahasto, rahoitus (HE 167/2009 vp — EV 231/2009 vp) 
- Jätelain uudistuksen toimeenpano ja seuranta (HE 199/2010 vp — EV 360/2010 vp) 
- Vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikainen korkotuki (HE 76/2016 vp — EV 81/2016 vp) 
- Asumistuen uudistuksen vaikutusten seuraaminen (HE 231/2016 vp — EV 237/2016 vp), 1. lausuma 
- Jätelain muuttaminen (HE 195/2017 vp — EV 42/2018 vp), 1. lausuma.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Ympäristövaliokunta esittää,
että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 11.9.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Mai
Kivelä
vas
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Hussein
al-Taee
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
varajäsen
Hanna
Huttunen
kesk (osittain)
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
Viimeksi julkaistu 13.9.2019 10.45