Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

YmVL 13/2016 vp

Viimeksi julkaistu 16.8.2016 14.10

Valiokunnan lausunto YmVL 13/2016 vp K 10/2016 vp Hallituksen vuosikertomus 2015

Ympäristövaliokunta

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2015 (K 10/2016 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle 3.6.2016 mennessä. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • lainsäädäntöneuvosRiittaKimari
    ympäristöministeriö
  • ympäristöneuvosRiittaLevinen
    ympäristöministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Ympäristövaliokunta on käsitellyt asiaa valiokunnan ehdotuksesta hyväksyttyjen eduskunnan lausumien osalta. Valiokunta katsoo, että sen ehdotuksesta hyväksytyt alla olevat lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää: 

— Öljysuojarahasto, rahoitus (HE 167/2009 vp — EV 231/2009 vp). 

— Vesilainsäädännön tarkistaminen ja ympäristöhallinnon resurssit (HE 277/2009 vp — EV 355/2010 vp), lausumat 1 ja 3. 

— Hajajätevesiasetus ja haja-asutuksen jätevesien käsittely (HE 179/2010 vp — EV 288/2010 vp), lausumat 2 ja 4. 

— Jätelain uudistuksen toimeenpano ja seuranta (HE 199/2010 vp — EV 360/2010 vp), 3 lausumaa). 

— Rakennuksen energiatodistuksen sisällöllinen muuttaminen (EK 18/2014 vp — KAA 1/2014 vp), 2 lausumaa. 

— Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi (HE 336/2014 vp — EV 309/2014 vp) lausuma 2. 

— Ilmastolain toimeenpano (HE 82/2014 vp — EV 310/2014 vp). 

Seuraavien lausumien osalta valiokunta katsoo, että hallitus on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin ja lausumat voidaan siten poistaa: 

— Hajajätevesiasetus ja haja-asutuksen jätevesien käsittely (HE 179/2010 vp — EV 288/2010 vp), lausuma 1. 

— Maankäyttö- ja rakennuslaki, sijainninohjaus kaavaratkaisuissa (HE 309/2010 vp — EV 365/2010 vp), lausuma 4. 

— Ympäristöluvat ja valvonta (HE 214/2013 vp — EV 67/2014 vp), lausumat 1 ja 2. 

— Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi (HE 336/2014 vp — EV 309/2014 vp), lausuma 1. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Ympäristövaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 1.6.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
SatuHassivihr
jäsen
AndersAdlercreutzr
jäsen
TiinaElovaaraps
jäsen
PetriHonkonenkesk
jäsen
HannaKosonenkesk
jäsen
RamiLehtops
jäsen
Eeva-MariaMaijalakesk
jäsen
KaiMykkänenkok
jäsen
MarttiMölsäps
jäsen
NasimaRazmyarsd
jäsen
KatjaTaimelasd
jäsen
AriTorniainenkesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MarjaEkroos