Valiokunnan lausunto
YmVL
21
2017 vp
Ympäristövaliokunta
Hallituksen vuosikertomus 2016
Tarkastusvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen vuosikertomus 2016 (K 14/2017 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo
Tiilikainen
ympäristöministeriö
perhe- ja peruspalveluministeri
Juha
Rehula
sosiaali- ja terveysministeriö
yli-insinööri
Katja
Outinen
ympäristöministeriö
lainsäädäntöneuvos
Sari
Rapinoja
ympäristöministeriö
ympäristöneuvos
Maarit
Haakana
ympäristöministeriö
ylitarkastaja
Tiina
Kotonen-Pekkanen
ympäristöministeriö
selvitysmies
Erkki
Virtanen
professori
Kari
Reijula
Helsingin yliopisto
professori
Tuula
Putus
Turun yliopisto
tilapalvelupäällikkö
Jussi
Niemi
Suomen Kuntaliitto
erityisasiantuntija
Tarja
Hartikainen
Suomen Kuntaliitto
pääsihteeri
Tuija
Brax
Suomen Sydänliitto ry
toimialajohtaja
Juhani
Pirinen
FCG Finnish Consulting
johtaja
Anu
Kärkkäinen
Rakennusteollisuus RT ry
johtaja
Jukka
Pekkanen
Rakennusteollisuus RT ry
toimitsija
Kari
Lamberg
Rakennusliitto ry
toimitsija
Jarmo
Järvinen
Rakennusliitto ry
rakennusterveysasiantuntija
Hannele
Rämö
Asumisterveysliitto AsTE ry
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Ympäristövaliokunta on käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä hallituksen vuosikertomuksessa 2016 selostettuja eduskunnan lausumia.  
Säilytettävät lausumat
Valiokunta ei pidä seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritettuja ja kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä vaan katsoo, että nämä eduskunnan lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee siten säilyttää hallituksen vuosikertomuksessa: 
Öljysuojarahasto, rahoitus (HE 167/2009 vp — EV 231/2009 vp) 
Vesilainsäädännön tarkistaminen ja ympäristöhallinnon resurssit (HE 277/2009 vp — EV 355/2010 vp), lausuma 3 
Jätelain uudistuksen toimeenpano ja seuranta (HE 199/2010 vp — EV 360/2010 vp), 3 lausumaa) 
Rakennuksen energiatodistuksen sisällöllinen muuttaminen (EK 18/2014 vp — KAA 1/2014 vp), lausuma 1. Ympäristövaliokunta katsoo, että energiamuotokertoimien vaikuttavuutta tulisi tarkastella energiatehokkuus- ja ilmastonäkökulmasta käynnistetyn maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä 
Ilmastolain toimeenpano (HE 82/2014 vp — EV 310/2014 vp) 
Vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikainen korkotuki (HE 76/2016 vp — EV 81/2016 vp) 
Matkaviestinverkkojen sisätilakuuluvuus asuinrakennuksissa (HE 220/2016 vp — EV 189/2016 vp) 
Asumistuen uudistuksen vaikutusten seuraaminen (HE 231/2016 vp — EV 237/2016 vp). 
Poistettavat lausumat
Valiokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritetut ja kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi: 
Vesilainsäädännön tarkistaminen ja ympäristöhallinnon resurssit (HE 277/2009 vp — EV 355/2010 vp), lausuma 1 
Hajajätevesiasetus ja haja-asutuksen jätevesien käsittely (HE 179/2010 vp — EV 288/2010 vp), lausumat 2 ja 4 
Rakennuksen energiatodistuksen sisällöllinen muuttaminen (EK 18/2014 vp — KAA 1/2014 vp), lausuma 2.  
Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi (HE 336/2014 vp — EV 309/2014 vp) lausuma 2. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Ympäristövaliokunta esittää,
että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 21.6.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
varapuheenjohtaja
Silvia
Modig
vas
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tiina
Elovaara
uv
jäsen
Susanna
Huovinen
sd
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Riitta
Myller
sd
jäsen
Martti
Mölsä
uv
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 27.6.2017 13.50