Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.13

Valiokunnan mietintö LiVM 11/2020 vp K 6/2020 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2019

JOHDANTO

Vireilletulo

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2019 (K 6/2020 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

  • puheenjohtaja Arto Satonen 
    Yleisradion hallintoneuvosto
  • toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila 
    Yleisradio

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Julkisen palvelun tehtävä

Yleisradion julkisen palvelun tehtävä on keskeinen Yleisradion toimintaa arvioitaessa. On hyvä, että Yleisradio panostaa vuorovaikutuksen vahvistamiseen, korkeatasoisiin sisältöihin ja hyvään henkilökohtaiseen palveluun.  

Tavoittavuus.

Yleisradio nauttii suomalaisten arvostusta ja tavoittaa viikossa 96 prosenttia suomalaisista ja päivittäin 78 prosenttia. Kertomuksen mukaan tavoittavuus on parantunut myös alle 45-vuotiaiden keskuudessa. Valiokunta pitää hyvänä, että Yleisradion tavoittavuus on korkeaa tasoa, ja korostaakin, että Yleisradion tulee näkyä mediakentässä. 

Luottamus.

Luottamus Yleisradioon on kertomuksen mukaan edellisvuoden tasolla. On hyvä, että suomalaisista 67 prosenttia luotti Yleisradioon erittäin tai melko paljon. Yleisradion tehtävistä suomalaiset kokevat erityisen tärkeäksi luotettavan tiedon ja kotimaiset sisällöt. Valiokunta pitää hyvänä, että luottamus Yleisradion toimintaan on korkealla tasolla, mutta katsoo, että sen parantamiseen tulee jatkossa panostaa erityisesti. 

Sisällöt ja palvelut

Yleisradio kehitti kertomuskaudella monipuolisesti sisältöjä ja palveluja eri kohderyhmille ja paransi sisältöjen ja palvelujen saavutettavuutta. Valiokunta korostaa kotimaisten tuotantoyhtiöiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä Yleisradion toiminnassa ja pitää hyvänä, että Yleisradio on lisännyt ostojaan kotimaisilta toimijoilta.  

Palvelut erityisryhmille.

Valiokunta pitää hyvänä, että erityisryhmille kohdennettujen palvelujen lisäksi Ylen tavoitteena on, että vähemmistö- ja erityisryhmien edustajat saavat nykyistä enemmän näkyvyyttä osallistujina, asiantuntijoina ja tekijöinä myös muulle väestölle suunnatuissa sisällöissä.  

Aluetoimitukset.

Valiokunta pitää Yleisradion aluetoimituksia ja niiden roolia tärkeänä. On hyvä, että aluetoimitusten uudistuksen myötä aluetoimitukset tuottavat lisääntyvässä määrin syventäviä uutissisältöjä eri puolilta Suomea myös valtakunnallisiin lähetyksiin.  

Turvallisuus, varautuminen ja viranomaistiedottaminen

Valiokunta korostaa Yleisradion tehtävää turvallisuuden varmistajana. On hyvä, että Yleisradio kehittää jatkuvasti sisäistä turvallisuuskulttuuria toiminnan varmistamiseksi ja että Yleisradio on varautunut hyvin normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Kertomuksen mukaan vaaratiedotteiden välittämisen prosessit uudistettiin vastaamaan Hätäkeskuslaitoksen uusia järjestelmiä. 

Yleisradion talous

Valiokunta toteaa tyytyväisyydellä, että Yleisradion talous on kestävällä pohjalla. Valiokunta kiinnittää samalla huomiota siihen, että kansalaisten tiedonsaannin kannalta on tärkeää, että Yleisradion lisäksi Suomessa menestyvät myös laadukasta tiedonvälitystä ja journalismia tarjoavat yksityiset tiedotusvälineet valtakunnallisella, maakunnallisella ja paikallisella tasolla. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 6/2020 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 3.11.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Sandra Bergqvist 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Juho Kautto vas 
 
jäsen 
Jouni Kotiaho ps 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Joonas Könttä kesk 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Mirka Soinikoski vihr 
 
jäsen 
Kari Tolvanen kok 
 
jäsen 
Paula Werning sd 
 
varajäsen 
Jukka Kopra kok 
 
varajäsen 
Jari Ronkainen ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mika Boedeker