Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LiVM 12/2018 vp

Viimeksi julkaistu 5.6.2018 11.36

Valiokunnan mietintö LiVM 12/2018 vp K 10/2018 vp  Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2017

Liikenne- ja viestintävaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2017 (K 10/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • toimitusjohtajaLauriKivinen
    Yleisradio
  • puheenjohtajaKimmoKivelä
    Yleisradion hallintoneuvosto

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Yleisradio Oy:n johdolla on tehtävänä vahvistaa riippumattomuutta, kirkastaa journalismin linjauksia ja parantaa johtamista. Tämän lisäksi hallituksen tulee luoda rakenteellista selkeyttä, minkä vuoksi uutis- ja ajankohtaistoiminnan rakenteiden kehittämistä jatketaan. Tämän seurauksena vastaavat toimittajat keskustelevat kuukausipalavereissaan Yleisradio Oy:öön kohdistuvasta journalistisesta painostuksesta. Esille nousseet pari tapausta on käsitelty ja on todettu, ettei niillä ole ollut vaikutusta Yleisradio Oy:n journalismiin tai julkaisupäätöksiin.  

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että Yleisradio Oy:n riippumattomuus on Yleisradio Oy:n toiminnan peruspilareita. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että Yleisradio Oy säilyy riippumattomana niin poliittiselta vaikuttamiselta kuin yleisön vaikuttamiselta ja harkitsee itsenäisesti ja kriittisesti saamansa palautetta.  

Valiokunta toteaa, että kestävä, yli vaalikauden kantava rahoitus turvaa Yleisradio Oy:n toiminnan jatkuvuuden muuttuvassa mediaympäristössä. Tämän vuoksi on tärkeää, että rahoituksen jatkuvuus turvataan nykyisellä tasolla ja että yleisradioverosta vapautettujen määrää ei muuteta. Täten voidaan parhaiten turvata Yleisradio Oy:n uskottavuus.  

Suomen mediamarkkinoiden tilanne on muuttumassa sen myötä, että teleoperaattorit ovat osoittaneet kiinnostusta mediasisältöjen jakamista kohtaan. Tämä asettaa myös uusia haasteita Yleisradio Oy:lle. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 10/2018 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 1.6.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
AriJalonensin
varapuheenjohtaja
MirjaVehkaperäkesk
jäsen
JyrkiKasvivihr
jäsen
JukkaKoprakok
jäsen
SunaKymäläinensd
jäsen
Eeva-MariaMaijalakesk
jäsen
JariMyllykoskivas
jäsen
JaniMäkeläps
jäsen
MarkkuPakkanenkesk
jäsen
SatuTaavitsainensd
jäsen
KatjaTaimelasd
jäsen
AriTorniainenkesk
jäsen
SofiaVikmankok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MikaBoedeker