Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

MmVM 7/2016 vp

Viimeksi julkaistu 28.6.2016 10.56

Valiokunnan mietintö MmVM 7/2016 vp HE 37/2016 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta (HE 37/2016 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • vanhempi hallitussihteeriMaijaMela
  maa- ja metsätalousministeriö
 • tilastopäällikköEsaKatajamäki
  Luonnonvarakeskus
 • tutkijaPirkkoSöderkultalahti
  Luonnonvarakeskus

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetusta laista kumottavaksi säännös, jonka mukaan kokonaispituudeltaan alle kymmenen metriä pitkän kalastusaluksen lisenssinhaltija tai tämän valtuuttama aluksen päällikkö on velvollinen antamaan saalisilmoituksen myös niiltä kuukausilta, joiden aikana kalastusaluksella ei ole kalastettu.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 37/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 26.4.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
JariLeppäkesk
varapuheenjohtaja
ReijoHongistops
jäsen
MarkkuEestiläkok
jäsen
PerttiHakanenkesk
jäsen
TeuvoHakkarainenps
jäsen
HannaHalmeenpäävihr
jäsen
LasseHautalakesk
jäsen
AnneKalmarikesk
jäsen
SusannaKoskikok
jäsen
KariKulmalaps
jäsen
JariMyllykoskivas
jäsen
MatsNylundr
jäsen
TyttiTuppurainensd
jäsen
HarryWallinsd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
JaakkoAutio