Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.22

Valiokunnan mietintö PeVM 1/2015 vp LJL 2/2015 vp Perustuslakivaliokunta Lepäämään hyväksytty lakiehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 217/2014 vp)

JOHDANTO

Vireilletulo

Lepäämään hyväksytty lakiehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 217/2014 vp, LJL 2/2015 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 
    oikeusministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Ahvenanmaan maakunnan hallitus

Viitetiedot

Valiokunta on aikaisemmin antanut asiasta mietinnön PeVM 5/2014 vp

LEPÄÄMÄSSÄ OLEVA EHDOTUS

Lepäämään hyväksytyn Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muutosehdotuksen mukaan tehtävistä, jotka ihmisten ja kotieläinten tarttuvien tautien torjuntaa koskevan lainsäädännön mukaan kuuluvat kunnille, huolehtii Ahvenanmaalla maakunnan hallitus tai muu maakuntalaissa määrätty viranomainen.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Vuoden 2014 valtiopäivillä antamassaan mietinnössä PeVM 5/2014 vp perustuslakivaliokunta on esittänyt ne syyt, joiden nojalla valiokunta puolsi lakiehdotuksen hyväksymistä. Samoilla perusteilla valiokunta on edelleen sen hyväksymisen kannalla. Valiokunta puoltaa lepäämään hyväksytyn lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana lepäämässä olevaan ehdotukseen LJL 2/2015 vp (HE 217/2014 vp) sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 23.6.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Annika Lapintie vas 
 
varapuheenjohtaja 
Tapani Tölli kesk 
 
jäsen 
Anna-Maja Henriksson 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Antti Häkkänen kok 
 
jäsen 
Ilkka Kantola sd 
 
jäsen 
Kimmo Kivelä ps 
 
jäsen 
Antti Kurvinen kesk 
 
jäsen 
Jaana Laitinen-Pesola kok 
 
jäsen 
Leena Meri ps 
 
jäsen 
Ulla Parviainen kesk 
 
varajäsen 
Maarit Feldt-Ranta sd 
 
varajäsen 
Mats Löfström 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ritva Bäckström