Valiokunnan mietintö
PeVM
1
2019 vp
Perustuslakivaliokunta
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)
JOHDANTO
Vireilletulo
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp, LJL 1/2019 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Janina
Groop-Bondestam
oikeusministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Viitetiedot
Valiokunta on aikaisemmin antanut asiasta mietinnön PeVM 6/2018 vp
LEPÄÄMÄSSÄ OLEVA EHDOTUS
Lepäämään hyväksytyn Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muutosehdotuksen mukaan kuluttajaneuvontaa koskevan lainsäädännön mukaan Kilpailu‑ ja kuluttajavirastolle kuuluvista tehtävistä Ahvenanmaan maakunnassa huolehtivat maakunnan viranomaiset maakunnan ja valtion välisen sopimuksen mukaisesti.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Vuoden 2018 valtiopäivillä annetussa mietinnössä PeVM 6/2018 vp perustuslakivaliokunta on esittänyt ne syyt, joiden nojalla valiokunta puolsi lakiehdotuksen hyväksymistä. Samoilla perusteilla valiokunta on edelleen sen hyväksymisen kannalla. Valiokunta puoltaa lepäämään hyväksytyn lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana lepäämässä olevaan ehdotukseen LJL 1/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 8.10.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Heikki
Vestman
kok
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
Viimeksi julkaistu 9.10.2019 10:39