Siirry sisältöön

PeVM 1/2019 vp

Viimeksi julkaistu 9.10.2019 10.39

Valiokunnan mietintö PeVM 1/2019 vp LJL 1/2019 vp Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)

Perustuslakivaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp, LJL 1/2019 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • lainsäädäntöneuvosJaninaGroop-Bondestam
    oikeusministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Ahvenanmaan maakunnan hallitus

Viitetiedot

Valiokunta on aikaisemmin antanut asiasta mietinnön PeVM 6/2018 vp

LEPÄÄMÄSSÄ OLEVA EHDOTUS

Lepäämään hyväksytyn Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muutosehdotuksen mukaan kuluttajaneuvontaa koskevan lainsäädännön mukaan Kilpailu‑ ja kuluttajavirastolle kuuluvista tehtävistä Ahvenanmaan maakunnassa huolehtivat maakunnan viranomaiset maakunnan ja valtion välisen sopimuksen mukaisesti.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Vuoden 2018 valtiopäivillä annetussa mietinnössä PeVM 6/2018 vp perustuslakivaliokunta on esittänyt ne syyt, joiden nojalla valiokunta puolsi lakiehdotuksen hyväksymistä. Samoilla perusteilla valiokunta on edelleen sen hyväksymisen kannalla. Valiokunta puoltaa lepäämään hyväksytyn lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana lepäämässä olevaan ehdotukseen LJL 1/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 8.10.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
JohannaOjala-Niemeläsd
jäsen
OutiAlanko-Kahiluotovihr
jäsen
BellaForsgrénvihr
jäsen
MariaGuzeninasd
jäsen
OlliImmonenps
jäsen
HilkkaKemppikesk
jäsen
MikkoKinnunenkesk
jäsen
AnnaKontulavas
jäsen
MatsLöfströmr
jäsen
JukkaMäkynenps
jäsen
SakariPuistops
jäsen
WilleRydmankok
jäsen
HeikkiVestmankok
jäsen
TuulaVäätäinensd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
LiisaVanhala