Viimeksi julkaistu 9.5.2022 11.57

Valiokunnan mietintö PeVM 7/2021 vp PNE 1/2021 vp Perustuslakivaliokunta Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta (PNE 1/2021 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten.  

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola, Eduskunnan kanslia 
  • tutkimusprofessori Hannu Kiviranta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
  • professori Tuomas Ojanen 

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • professori Mikael Hidén 

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että valiokuntatyöhön sovelletaan eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun säännöksiä valiokunnan etäkokouksesta 14 päivänä huhtikuuta 2021 ja 31 päivänä toukokuuta 2021 välisenä aikana.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

(1) Perustuslakivaliokunta pitää puhemiesneuvoston ehdotuksen perusteluista ja saamastaan selvityksestä ilmenevistä covid-19-epidemiaan liittyvistä syistä eduskunnan toimintakyvyn turvaamiseksi välttämättömänä, että valiokuntatyöhön otetaan sovellettaviksi eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun säännökset valiokunnan etäkokouksesta. Valiokunta pitää kuitenkin valitettavana, että ehdotuksessa esitetyt perustelut ovat verraten niukat. 

(2) Eduskunnan työjärjestyksen 80 b §:n 2 momentin mukaan valiokunnan etäkokouksen edellytyksenä on, että kokoukseen osallistumaan ja kokouksessa läsnä olemaan oikeutetut ovat tietoturvallisessa yhteydessä keskenään. Valiokunnan etäkokouksen järjestelyillä on myös huolehdittava, että valiokunnan keskustelut etäkokouksessa voidaan käydä luottamuksellisesti ja että ulkopuoliset eivät saa tietoja valiokunnan etäkokouksessa käsittelemistä asioista tai asiakirjoista ennen niiden julkiseksi tuloa. Valiokunnan mukaan järjestelmien tietoturvan tulee olla kattavasti varmistettu (ks. PeVM 23/2020 vp). Valiokunta painottaa, että kokouksessa on varmistettava, että jokaisen osallistumaan oikeutetun osallistumisoikeus toteutuu. 

(3) Perustuslakivaliokunta pitää perusteltuna puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvää suositusta ottaa ratkaisevaan käsittelyyn virallisessa etäkokouksessa kiireellisten ja muiden välttämättömien asioiden lisäksi vain riidattomia asioita.  

(4) Perustuslakivaliokunta puoltaa ehdotuksen hyväksymistä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:

Perustuslakivaliokunta esittää, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana puhemiesneuvoston ehdotuksen PNE 1/2021 vp. 
Helsingissä 8.4.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Antti Rinne sd 
 
varapuheenjohtaja 
Antti Häkkänen kok 
 
jäsen 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
jäsen 
Bella Forsgrén vihr 
 
jäsen 
Jukka Gustafsson sd 
 
jäsen 
Maria Guzenina sd 
 
jäsen 
Petri Honkonen kesk 
 
jäsen 
Olli Immonen ps 
 
jäsen 
Mikko Kinnunen kesk 
 
jäsen 
Anna Kontula vas 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Jukka Mäkynen ps 
 
jäsen 
Sakari Puisto ps 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Heikki Vestman kok 
 
varajäsen 
Johannes Koskinen sd 
 

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Mikael Koillinen 
 
valiokuntaneuvos Liisa Vanhala