Viimeksi julkaistu 28.2.2023 11.48

Valiokunnan mietintö SiVM 21/2022 vp HE 282/2022 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi arpajaislain muuttamisesta johtuviksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säädösmuutoksiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi arpajaislain muuttamisesta johtuviksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säädösmuutoksiksi (HE 282/2022 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • talousjohtaja Pasi Rentola 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • neuvotteleva virkamies Elina Rydman 
  sisäministeriö
 • budjettineuvos Outi Luoma-Aho 
  valtiovarainministeriö
 • budjettineuvos Merja Salmi 
  valtiovarainministeriö
 • ylitarkastaja Juhani Ala-Kurikka 
  Poliisihallitus
 • erityisasiantuntija Johanna Selkee 
  Suomen Kuntaliitto
 • puheenjohtaja Rosa Meriläinen 
  Veikkauksen edunvälittäjien verkosto

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Suomen Akatemia
 • Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
 • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
 • Suomen Olympiakomitea ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan poistettaviksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien yhdeksän lain rahoitusta koskevissa säännöksissä olevat viittaukset arpajaislain säännökseen Veikkaus Oy:n tuoton käyttämisestä. Ehdotukset liittyvät sisäministeriössä valmisteltuun arpajaislain muuttamista koskevaan hallituksen esitykseen. Arpajaislain muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan, että Veikkaus Oy:n tuoton käyttötarkoituksia koskevasta arpajaislain säännöksestä luovutaan. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Sivistysvaliokunta on käsitellyt toimialansa näkökulmasta arpajaislainsäädännön uudistamisen kokonaisuutta. Valiokunta on antanut arpajaislain muuttamista koskevasta esityksestä (HE 255/2022 vp) lausunnon (SiVL 33/2022 vp) hallintovaliokunnalle. Kyseisessä esityksessä ehdotetaan, että Veikkauksen tuoton käyttötarkoituksesta ja jakautumisesta ei jatkossa säädetä urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistämisen kesken, vaan niitä rahoitetaan jatkossa vastaavasti kuin muitakin menoja opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan määrärahoista. Vuosia 2024—2027 koskevaan julkisen talouden suunnitelmaan ja vuoden 2024 valtion talousarvioon määrärahat tullaan sisällyttämään pääluokan talousarvion lukuihin arpajaislain mukaisten jakosuhteiden mukaisesti. 

Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan kumottaviksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan laeista uudistuksen vuoksi tarpeettomiksi tulevat viittaussäännökset arpajaislain 17 §:ään. 

Valiokunta hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta ehdottaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sivistysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 282/2022 vp sisältyvät 1.—9. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 1.2.2023 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Paula Risikko kok 
 
varapuheenjohtaja 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
jäsen 
Sanna Antikainen ps 
 
jäsen 
Marko Asell sd 
 
jäsen 
Jukka Gustafsson sd 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Mikko Kinnunen kesk 
 
jäsen 
Mikko Ollikainen 
 
jäsen 
Pirkka-Pekka Petelius vihr 
 
jäsen 
Ville Valkonen kok 
 
jäsen 
Sofia Vikman kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marja Lahtinen