Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

SiVM 9/2020 vp

Viimeksi julkaistu 23.10.2020 12.28

Valiokunnan mietintö SiVM 9/2020 vp K 2/2020 vp  Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019

Sivistysvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019 (K 2/2020 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • johtajaAnttiVirrankoski
    Eduskunnan kirjasto (etäkuuleminen)

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Kirjastojen toiminnalla edistetään väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin sekä monipuoliseen tietoon. Eduskunnan kirjasto palvelee eduskuntaa toimialaansa kuuluvin tavoin, toimii eduskunnan keskusarkistona sekä toimii myös julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona ja julkisena tutkimuskirjastona. 

Sivistysvaliokunta korostaa eduskunnan kirjaston laajaa palvelutehtävää julkisena keskuskirjastona. Vuonna 2019 kirjaston yleisösisäänkäynnin yhteyteen on rakennettu turvatarkastuspiste kirjaston henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden vahvistamiseksi. Sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä sitä, että muutostöiden seurauksena kirjasto voi edelleen olla kaikille avoin tila, johon voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista tai henkilöllisyyden todistamista. Valiokunta korostaa, että eduskunnan kirjasto on tutkimuskirjastona alallaan ainutlaatuinen ja saadun käyttäjäpalautteen mukaan erittäin tärkeä yhteiskunnalliselle ja oikeustieteelliselle tutkimukselle. 

Kirjasto on kertomusvuonna ollut aktiivisesti mukana eduskuntatyön kehittämisessä muun muassa osallistumalla eduskunnan tieto- ja viestintäosaston käynnistämään päätöksenteon tietotuki-hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa lainsäädäntötyön tiedontarpeita ja saadun käyttäjätiedon avulla kehittää palveluita vastaamaan eduskunnan nykyisiin ja tuleviin tiedontarpeisiin. Valiokunta pitää tätä tietotukihanketta tärkeänä. Valiokunta korostaa myös kirjaston laatimia tietopaketteja, joista etenkin lakihankkeiden tietopaketit ovat valiokuntien työn kannalta tärkeät. 

Kirjaston käyttäjät ovat valiokunnan saaman selvityksen mukaan edelleen erittäin tyytyväisiä kirjaston palveluihin. Vuoden 2019 lopussa kaikille kirjaston asiakkaille suunnatussa käyttäjäkyselyssä asiakkaat antoivat kirjastopalvelusta asteikolla 4-10 arvosanan 9.01. Eduskunnan kanslian kansanedustajille suunnatussa palvelukyselyssä arvosana oli 4.3 (asteikko 1—5). Luku on eduskunnan kanslian palveluista annetuista hyvistä arvosanoista kärkitasoa. Kirjaston käyttö on yhä enemmän painottumassa helposti tilastoitavista laina- ja käyntimääristä vaikeammin mitattavaan verkkokäyttöön. Tällöin määrien ohella tulisikin pystyä jatkossa mittaamaan myös asiantuntijasisältöjen ja palveluiden vaikuttavuutta. 

Kertomuksen sekä saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta arvioi, että kirjasto on toiminut menestyksekkäästi palvelutehtävissään ja että kirjastoa on vuonna 2019 hoidettu hyvin. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sivistysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 2/2020 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 1.10.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
PaulaRisikkokok
jäsen
SannaAntikainenps
jäsen
JukkaGustafssonsd
jäsen
VeronikaHonkasalovas
jäsen
KaisaJuusops
jäsen
AnneliKiljunensd
jäsen
MikkoKinnunenkesk
jäsen
PasiKivisaarikesk
jäsen
NooraKoponenvihr
jäsen
AriKoponenps
jäsen
SariMultalakok
jäsen
MikkoOllikainenr
jäsen
SariSarkomaakok
varajäsen
Hanna-LeenaMattilakesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
KajLaine