Valiokunnan mietintö
StVM
15
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 100/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut (etänä): 
lakimies
Jenna
Uusitalo
sosiaali- ja terveysministeriö
lääkintöneuvos
Anni-Riitta
Virolainen-Julkunen
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 
Tampereen yliopisto, Rokotetutkimuskeskus
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Lääketeollisuus ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta 28.10.1996 tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 8.10.1997, 1.7.2004, 10.4.2006, 15.6.2012 ja 1.11.2013 tehdyillä sopimuksilla, sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen olennaisena sisältönä on kuvata rokoteinstituutin oikeudellinen asema, tavoitteet, periaatteet, tehtävät ja hallintorakenne. Sopimuksella Kansainvälinen rokoteinstituutti on perustettu kansainväliseksi järjestöksi. Liittymällä sopimukseen Suomi sitoutuu perustamissopimuksen määräyksiin ja Suomesta tulee järjestön jäsen.  
Sopimus tuli kansainvälisesti voimaan 29.5.1997. Sopimus tulee Suomen osalta voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä, kun Suomi on tallettanut liittymiskirjan sopimuksen tallettajana toimivalle YK:n pääsihteerille.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Kansainvälinen rokoteinstituutti (International Vaccine Institute, IVI) on vuonna 1997 YK:n kehitysohjelman aloitteesta perustettu kansainvälinen järjestö rokotetutkimuksen ja -kehityksen edistämiseksi. IVI tekee kansainvälistä yhteistyötä rokotetutkimuksessa, tuotekehityksessä ja kapasiteetin vahvistamisessa. 
Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esityksen mukaisen sopimuksen hyväksymistä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Rokoteinstituutin jäseneksi liittyminen mahdollistaa Suomen toimimisen pitkäjänteisessä ja strategisessa  yhteistyössä  kansainvälisessä  rokotetutkimuksessa ja -kehityksessä. Lisäksi Suomi saa tärkeää tietotaitoa ja mahdollisuuden vaikuttaa globaalin terveysturvallisuuden parantamiseen. IVI:n jäsenenä Suomen on mahdollista lisätä laitostason yhteistyötä myös suomalaisten yliopistojen ja biotekniikkayritysten kanssa muun muassa suomalaisen rokotevalmistuksen kehittämiseksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että rokoteinstituutin varojen käyttöä seurataan huolellisesti.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 100/2020 vp tarkoitetun sopimuksen. 
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 100/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 17.6.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Mai
Kivelä
vas
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
Viimeksi julkaistu 3.7.2020 12.45