Siirry sisältöön

StVM 23/2020 vp

Viimeksi julkaistu 20.10.2020 12.22

Valiokunnan mietintö StVM 23/2020 vp HE 111/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 111/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntija

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

  • lainsäädäntöneuvosMarjaIsomäki
    valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä siten, että elokuun ensimmäisestä päivästä 2020 alkavalle toimikaudelle valittujen Kevan valtuutettujen toimikausi päättyisi vuoden 2021 elokuun lopussa. Tämän jälkeen Kevan valtuutettujen toimikausi alkaisi ja päättyisi yhtä aikaa kuntavaalien kanssa. Kevan hallituksen toimikausi ehdotetaan täsmennettäväksi vastaavasti siten, että hallituksen toimikausi jatkuisi siihen saakka, kunnes vuonna 2021 valitut valtuutetut ovat valinneet uuden hallituksen. Lisäksi vastaavasti ehdotetaan täsmennettäväksi myös tilintarkastajan toimikautta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2020. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 111/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 7.10.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
MarkusLohikesk
varapuheenjohtaja
MiaLaihokok
jäsen
PekkaAittakumpukesk
jäsen
KimBergsd
jäsen
Anna-KaisaIkonenkok
jäsen
ArjaJuvonenps
jäsen
NooraKoponenvihr
jäsen
VeronicaRehn-Kivir
jäsen
MinnaReijonenps
jäsen
HannaSarkkinenvas
jäsen
HeidiViljanensd
jäsen
SofiaVirtavihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
HarriSintonen