Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.49

Valiokunnan mietintö SuVM 1/2017 vp HE 100/2017 vp Suuri valiokunta Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 100/2017 vp): Asia on saapunut suureen valiokuntaan mietinnön antamista varten, koska eduskunta ei hyväksynyt lakiehdotuksen sisältöä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suuren valiokunnan päätös:

Suuri valiokunta yhtyy eduskunnan päätökseen. 
Helsingissä 15.12.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne-Mari Virolainen kok 
 
varapuheenjohtaja 
Simon Elo sin 
 
2. varapuheenjohtaja 
Tytti Tuppurainen sd 
 
jäsen 
Touko Aalto vihr 
 
jäsen 
Olavi Ala-Nissilä kesk 
 
jäsen 
Sirkka-Liisa Anttila kesk 
 
jäsen 
Paavo Arhinmäki vas 
 
jäsen 
Eva Biaudet 
 
jäsen 
Sari Essayah kd 
 
jäsen 
Jukka Gustafsson sd 
 
jäsen 
Hanna Halmeenpää vihr 
 
jäsen 
Timo Harakka sd 
 
jäsen 
Elsi Katainen kesk 
 
jäsen 
Pia Kauma kok 
 
jäsen 
Kimmo Kivelä sin 
 
jäsen 
Susanna Koski kok 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Sanna Marin sd 
 
jäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
jäsen 
Mika Niikko ps 
 
jäsen 
Sari Raassina kok 
 
jäsen 
Mikko Savola kesk 
 
jäsen 
Martti Talja kesk 
 
jäsen 
Sinuhe Wallinheimo kok 
 
varajäsen 
Kaj Turunen sin 
 

Valiokunnan sihteereinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Peter Saramo