Valiokunnan mietintö
SuVM
1
2017 vp
Suuri valiokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 100/2017 vp): Asia on saapunut suureen valiokuntaan mietinnön antamista varten, koska eduskunta ei hyväksynyt lakiehdotuksen sisältöä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖS
Suuren valiokunnan päätös:
Suuri valiokunta yhtyy eduskunnan päätökseen. 
Helsingissä 15.12.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anne-Mari
Virolainen
kok
varapuheenjohtaja
Simon
Elo
sin
2. varapuheenjohtaja
Tytti
Tuppurainen
sd
jäsen
Touko
Aalto
vihr
jäsen
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
jäsen
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Hanna
Halmeenpää
vihr
jäsen
Timo
Harakka
sd
jäsen
Elsi
Katainen
kesk
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Kimmo
Kivelä
sin
jäsen
Susanna
Koski
kok
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Sanna
Marin
sd
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Mika
Niikko
ps
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Martti
Talja
kesk
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
varajäsen
Kaj
Turunen
sin
Valiokunnan sihteereinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
Viimeksi julkaistu 26.2.2018 14.21