Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TaVM 13/2017 vp

Viimeksi julkaistu 22.6.2017 12.56

Valiokunnan mietintö TaVM 13/2017 vp K 3/2017 vp  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2016

Talousvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2016 (K 3/2017 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • yliasiamiesMikkoKosonen
  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • asiamiesTapioAnttila
  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • johtajaVeeraHeinonen
  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • johtajaMariPantsar
  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • rahoitusjohtajaSamiTuhkanen
  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Sitran perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta. Sitran perustehtävä on pysynyt samana, mutta organisaatio on elänyt voimakkaasti ajassa. Perusajatuksena on katsoa tulevaisuuteen. Sitran toiminnan perustana on ajatus Suomesta hyvinvoinnin edelläkävijänä. Tämä lähtökohta ja Sitran strategiset teemat liittävät Sitran toiminnan kiinteästi Suomen kestävän kasvun rakentamiseen ja ajankohtaisiin rakenteellisiin uudistuksiin. 

Rakenteelliset uudistukset ja Sitran rooli.

Vaikka talousvaliokunta korostaa Sitran roolia keskustelun avaajana ja tulevaisuuden haasteiden luotaajana, Sitran panosta tarvitaan myös tämän hetken ja lähitulevaisuuden konkreettisten yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisujen etsimisessä. Tästä keskeinen esimerkki ovat erilaiset kokeilu- ja pilottihankkeet, kuten Sitran työ sosiaali- ja terveyspalveluiden ratkaisuiden kokeiluissa. Talousvaliokunta pitää laajemminkin tärkeänä uusien toimintamallien testaamista yhteiskunnan palvelutarpeiden muuttuessa. Yksi mahdollinen alue, jossa Sitran osaamista voitaisiin jatkossa hyödyntää, ovat tulevan maakunnallisen kasvu- ja elinkeinopolitiikan haasteet ja painopisteet, mukaan lukien mahdollisuudet uuden teollisen rakenteen luomiseen.  

Kiertotalous Suomen tulevaisuuden mahdollisuutena.

Talousvaliokunta on useissa asiayhteyksissä painottanut kiertotaloutta läpileikkaavana prioriteettina ja Suomen tulevaisuuden mahdollisuutena. Kiertotalouden merkitys ei rajoitu vain tiettyihin politiikkasektoreihin, vaan se tulee nostaa läpileikkaavaksi teemaksi. Tämä koskee niin kansallisen tason työtä kuin aihealueeseen liittyvää EU-tason ja kansainvälistä vaikuttamista. Tässä vaikuttamistyössä korostuu ennakoivuuden ja edelläkävijyyden merkitys. 

Talousvaliokunta pitää Sitran roolia kiertotalouden vauhdittamisessa keskeisenä ja uraauurtavana. Talousvaliokunta katsoo, että Sitran julkaisema Kiertotalouden tiekartta on hyvä perusta tälle työlle. Kiertotalous on myös maailmanlaajuinen ilmiö, ja talousvaliokunta pitää tältä kannalta merkittävänä Sitran kesäkuussa 2017 Helsingissä järjestämää maailman kiertotalousfoorumia, World Circular Economy Forumia. Talousvaliokunta pitää tärkeänä myös vuosikertomuksessa tunnistettua lähtökohtaa yritysten keskeisestä roolista kiertotalouden rakentamisessa ja tämän ajatuksen ympärille muodostunutta Climate Leadership Councilia (CLC), jonka kautta edelläkävijäyritysten työ vähähiilisten ratkaisujen löytämiseksi välittyy työkalupakiksi myös laajemmalle yrityskentälle. Talousvaliokunta katsoo kuitenkin, että kiertotalouden edistämisessä kansallisen tason toimijoiden rooleissa ja yhteistyön rakentamisessa on edelleen kehittämisen varaa. Kiertotalouden edellytyksiin vaikutetaan konkreettisesti sekä kansallisen että EU-tason sääntelyllä ja rahoitusinstrumenteilla. Talousvaliokunta korostaa, että vision ja sääntelyinstrumenttien pitää olla linjassa, ja pitää tärkeänä tiivistää entisestään Sitran ja hallinnon eri toimijoiden yhteistyötä kiertotalouden edistämisessä. 

Sitran rooli tulevaisuustalona.

Sitralle vuonna 1967 annettu tehtävä, Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn rakentaminen, on edelleen ajantasainen. Nyt 50 vuotta myöhemmin, Suomen täyttäessä sata vuotta talousvaliokunta antaa tukensa myös Sitran pitkälle tulevaisuuteen katsovalle ja Suomen suuntaa kartoittavalle työlle. Valiokunta näkee keskeisenä Sitran tehtävän suurien tulevaisuuden haasteiden ja megatrendien ennakoinnissa. Olennaista on myös tämän keskustelun ja sen työn tulosten välittäminen laajasti koko yhteiskuntaan. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 3/2017 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 21.6.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

varapuheenjohtaja
HarriJaskarikok
jäsen
HarryHarkimokok
jäsen
PetriHonkonenkesk
jäsen
HannuHoskonenkesk
jäsen
LauriIhalainensd
jäsen
EeroLehtikok
jäsen
RamiLehtops
jäsen
MarttiMölsäuv
jäsen
JohannaOjala-Niemeläsd
jäsen
ArtoPirttilahtikesk
jäsen
HannaSarkkinenvas
jäsen
VilleSkinnarisd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
LauriTenhunen