Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TrVM 1/2019 vp

Viimeksi julkaistu 25.9.2019 10.36

Valiokunnan mietintö TrVM 1/2019 vp K 7/2019 vp Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018

Tarkastusvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018 (K 7/2019 vp): Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • puheenjohtajaTimo V.Korhonen
    Eduskunnan tilintarkastajat
  • johtajaTeijaTiilikainen
    Ulkopoliittinen instituutti
  • KHT, JHTAriLehto
    BDO Oy

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Eduskunnan tilintarkastajien Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2018 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastuksella hankitaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko johtaja ja hallintojohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus virastoa kohtaan, taikka rikkoneet Valtiokonttorin määräyksiä, talousarvioasetusta tai viraston taloussääntöä. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty viraston johdon toiminnan lainmukaisuutta. 

Ulkopoliittinen instituutti on nettobudjetoitu kirjanpitoyksikkö ja kuuluu talousarviossa eduskunnan pääluokkaan. Vuonna 2018 virastolle myönnettiin 3,4 miljoonan euron rahoitus kaksivuotisena siirtomäärärahana. Tämän lisäksi virastolla oli käytössään edellisiltä vuosilta siirtynyttä rahaa 0,6 miljoonaa euroa. Toimintamenomäärärahojen nettomääräinen yhteiskäyttö oli 2,7 miljoonaa euroa, joka oli 13,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. Toimintamenomäärärahoja siirtyi seuraavalle vuodelle 1,3 miljoonaa euroa.  

Kertomusvuonna instituutille kertyi tuottoja talousarvion ulkopuolisista lähteistä 1,1 miljoonaa euroa. Ulkoisen rahoituksen osuus kasvoi merkittävästi (38 prosenttia) edellisvuoteen nähden hankerahoituksen lisääntymisen myötä. Ulkoinen rahoitus koostui yhteisrahoitteisen toiminnan hankerahoituksesta (91 prosenttia), kustannusten korvauksista (3 prosenttia) ja maksullisen toiminnan (julkaisumyynti) tuloista (6 prosenttia). Hankerahoitusta saatiin pääasiallisesti muilta valtion virastoilta ja yksityisiltä säätiöiltä. 

Ulkopoliittisen instituutin toiminnan kulut vuonna 2018 olivat yhteensä 3,9 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 4,6 prosenttia. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut 2,5 miljoonaa euroa, jotka laskivat 4,2 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat kuluerät olivat palveluiden ostot (0,5 milj. euroa) ja vuokrat (0,4 milj. euroa).  

Valiokunta toteaa, että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat viraston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot Ulkopoliittisen instituutin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tarkastusvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 7/2019 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 24.9.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
OutiAlanko-Kahiluotovihr
varapuheenjohtaja
MerjaMäkisalo-Ropponensd
jäsen
KatjaHänninenvas
jäsen
MarkoKilpikok
jäsen
PauliKiurukok
jäsen
VeijoNiemips
jäsen
JohannaOjala-Niemeläsd
jäsen
PäiviRäsänenkd

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

ylitarkastaja
ArtoMäkelä
valiokuntaneuvos
NoraGrönholm.