Viimeksi julkaistu 10.11.2021 10.12

Valiokunnan mietintö TrVM 5/2021 vp K 11/2021 vp Tarkastusvaliokunta Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020 (K 11/2021 vp): Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • puheenjohtaja Veijo Niemi 
  Eduskunnan tilintarkastajat
 • KHT, JHT Ari Lehto 
  BDO Oy
 • eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio 
  Eduskunnan kanslia
 • tarkastuspäällikkö Erkki Kurikka 
  Eduskunnan kanslia

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Eduskunnan tilintarkastajien eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2020 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastuksella hankitaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, onko hallintojohtaja syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus eduskuntaa kohtaan, taikka rikkonut Valtiokonttorin määräyksiä, talousarvioasetusta tai eduskunnan tilisääntöä. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty kansliatoimikunnan ja eduskunnan kanslian toiminnan lainmukaisuutta. 

Eduskunnalle (pl. luvut 30 ja 40) myönnettiin määrärahoja kaikkiaan 105,5 miljoonaa euroa. Talousarviokirjanpidon mukaan vuonna 2020 myönnetyistä määrärahoista käytettiin 98,5 miljoonaa euroa. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukseen vuonna 2020 käytettävissä ollut määräraha oli 4 miljoonaa euroa, mikä koostui tilikaudelta 2018 siirtyneestä siirtomäärärahasta. Tilikauden aikana määrärahaa käytettiin 2,6 milj. euroa. Tilikaudelta 2018 siirtyneestä erästä jäi käyttämättä 2,6 miljoonaa euroa, ja kyseinen määräraha peruutettiin (3 vuoden siirtomääräraha). Eduskunnan tietohallinnon investointien vuonna 2020 käytettävissä ollut määräraha oli 7,0 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana tästä käytettiin 5,1 miljoonaa euroa. Määrärahaa siirtyi tilivuodelle 2021 1,9 miljoonaa euroa. 

Eduskunnan talousarvioon varatut määrärahat ylittyivät peruskorjaukseen liittyvien toimintamenojen (mom. 21.10.02) osalta (ylitys 274 796 euroa). Suurimpana syynä ylitykseen oli turvallisuusosaston vuodelta 2019 siirtynyt kameravalvontajärjestelmähankinta. Kansliatoimikunta myönsi 11.2.2021 luvan arviomäärärahan ylitykseen. 

Eduskunnan toiminnan kulut vuonna 2020 olivat yhteensä 87,1 miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,6 prosenttia. Suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut (57,8 miljoonaa euroa; kasvua 1,3 prosenttia) sekä palveluiden ostot (13,0 miljoonaa euroa; laskua 20,5 prosenttia). 

Valiokunta toteaa, että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat eduskunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot eduskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tarkastusvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 11/2021 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 21.10.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
jäsen 
Pauli Kiuru kok 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Veijo Niemi ps 
 
jäsen 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
jäsen 
Päivi Räsänen kd 
 
jäsen 
Sebastian Tynkkynen ps 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Johannes Yrttiaho vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

tarkastusneuvos Arto Mäkelä